Хочете бути успішним, стати професіоналом у престижній сфері, отримувати високу зарплату?

Пропонуємо здобути другу вищу освіту в Тернопільському національному технічному університеті!

Основні переваги здобуття другої вищої освіти в ТНТУ

 • вступ без сертифікатів про успішно складені єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування;
 • оптимальний термін навчання 1 рік 4 місяці;
 • доступна плата за навчання;
 • можливість навчатися за індивідуальним графіком з використанням технологій дистанційного навчання;
 • збалансовані навчальні плани підготовки магістра, в яких закладено вивчення як фундаментальних так і спеціальних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін
 • випускники одержують диплом магістра та можуть продовжити навчання в аспірантурі нашого університету для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Сучасний ринок праці потребує універсальних фахівців здатних швидко вникати у поставлені завдання та оперативно приймати рішення, виконувати декілька завдань водночас. Універсальність фахівців є характеристикою багатогранності їх професійних компетенцій, наприклад економіст, що володіє інформаційними та комунікаційними технологіями, або інженер із знаннями в галузі менеджменту, маркетингу або фінансів. Тому роботодавці все частіше віддають перевагу претендентам котрі мають дві вищі освіти тому, що це свідчить про їх наполегливість, прагнення до знань та широту професійних компетенцій. Заробітні плати у працівників, що мають дві вищі освіти зазвичай вищі ніж у фахівців з однією вищою освітою.

Дві вищі освіти часто необхідні керівникам установ та організацій. Для отримання ліценцій на проведення окремих видів економічної діяльності, керівнику організації теж часто необхідно мати профільну вищу освіту.

У нас ви можете отримати другу вищу освіту за наступними спеціальностями

Спеціальності ступеня магістр

Вступні випробування

Код

Назва

053

Психологія

Співбесіба

Фаховий іспит

Мотиваційний лист

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа, 

страхування та фондовий ринок

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля

241

Готельно-ресторанна справа

281

Публічне управління та адміністрування

121

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

125

Кібербезпека

163

Біомедична інженерія

131

Прикладна механіка

Мотиваційний лист

133

Галузеве машинобудування

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175

Інформаційно-вимірювальні технології

192

Будівництво та цивільна інженерія

274

Автомобільний транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Документи необхідні для вступу (прийом документів до 21 серпня 2023 року)

  • копії диплома магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного номера;
  • копія військовооблікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці).
  • копії інших документів – за необхідністю (копія свідоцтва про шлюб, зміну прізвища тощо);
  • 4 фотокартки 3х4.

Термін складання вступних випробувань: 11-21 серпня 2023 року

Прийом документів здійснюється за адресою:

ТНТУ, навчальний корпус №2 м. Тернопіль, вул. Руська, 56, ауд. 8.

Дізнатись більше: