Хочете бути успішним, стати професіоналом у престижній сфері, отримувати високу зарплату?

Пропонуємо здобути другу вищу освіту в Тернопільському національному технічному університеті!

Основні переваги здобуття другої вищої освіти в ТНТУ

 • вступ без сертифікату про успішно складений єдиний вступний іспит з іноземної мови;
 • оптимальний термін навчання 1 рік 4 місяці;
 • доступна плата за навчання;
 • можливість навчатися за індивідуальним графіком з використанням технологій дистанційного навчання;
 • збалансовані навчальні плани підготовки магістра, в яких закладено вивчення як фундаментальних так і спеціальних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін
 • випускники одержують диплом магістра  та можуть продовжити навчання в аспірантурі нашого університету для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Сучасний ринок праці потребує універсальних фахівців здатних швидко вникати у поставлені завдання та оперативно приймати рішення, виконувати декілька завдань водночас. Універсальність фахівців є характеристикою багатогранності їх професійних компетенцій, наприклад економіст, що володіє інформаційними та комунікаційними технологіями, або інженер із знаннями в галузі менеджменту, маркетингу або фінансів. Тому роботодавці все частіше віддають перевагу претендентам котрі мають дві вищі освіти тому, що це свідчить про їх наполегливість, прагнення до знань та широту професійних компетенцій. Заробітні плати у працівників, що мають дві вищі освіти зазвичай вищі ніж у фахівців з однією вищою освітою.

Дві вищі освіти часто необхідні керівникам установ та організацій. Для отримання ліценцій на проведення окремих видів економічної діяльності, керівнику організації теж часто необхідно мати профільну вищу освіту.

У нас ви можете отримати другу вищу освіту за наступними спеціальностями

 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 125 Кібербезпека
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 151Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 163 Біомедична інженерія
 • 181 Харчові технології
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 274 Автомобільний транспорт
 • 274.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 

Документи необхідні для вступу (прийом документів до 17 вересня 2021 року)

 • копія диплома та додатка до нього (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр);
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 4 фотокартки 3х4;
 • інші документи – за необхідністю (копія свідоцтва про шлюб, зміну прізвища тощо).

Термін складання вступних випробувань: 19-20 вересня 2021 року

Прийом документів здійснюється за адресою:

ТНТУ, навчальний корпус №8, м. Тернопіль, вул. Гоголя, 8, ауд. 10

Дізнатись більше: