Хочете бути успішним, стати професіоналом у престижній сфері, отримувати високу зарплату?

Пропонуємо здобути другу вищу освіту в Тернопільському національному технічному університеті!

друга вища освіта

Основні переваги здобуття другої вищої освіти в ТНТУ

 • вступ без сертифікату про успішно складений єдиний вступний іспит з іноземної мови;
 • оптимальний термін навчання 1 рік 4 місяці;
 • доступна плата за навчання;
 • можливість навчатися за індивідуальним графіком з використанням технологій дистанційного навчання;
 • збалансовані навчальні плани підготовки магістра, в яких закладено вивчення як фундаментальних так і спеціальних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін;
 • випускники одержують диплом магістра державного зразка та можуть продовжити навчання в аспірантурі нашого університету для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Сучасний ринок праці потребує універсальних фахівців здатних швидко вникати у поставлені завдання та оперативно приймати рішення, виконувати декілька завдань водночас. Універсальність фахівців є характеристикою багатогранності їх професійних компетенцій, наприклад економіст, що володіє інформаційними та комунікаційними технологіями, або інженер із знаннями в галузі менеджменту, маркетингу або фінансів. Тому роботодавці все частіше віддають перевагу претендентам котрі мають дві вищі освіти тому, що це свідчить про їх наполегливість, прагнення до знань та широту професійних компетенцій. Заробітні плати у працівників, що мають дві вищі освіти зазвичай вищі ніж у фахівців з однією вищою освітою.

Дві вищі освіти часто необхідні керівникам установ та організацій. Для отримання ліценцій на проведення окремих видів економічної діяльності, керівнику організації теж часто необхідно мати профільну вищу освіту.

У нас ви можете отримати другу вищу освіту за наступними спеціальностями

 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерна інженерія
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Прикладна механіка
 • Галузеве машинобудування
 • Автомобільний транспорт
 • Публічне управління та адміністрування
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Біомедична інженерія
 • Психологія

Документи необхідні для вступу

 • копія диплома та додатка до нього (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр);
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 4 фотокартки 3х4;

Термін складання вступних випробувань: 25-26 серпня 2020 р.

Прийом документів здійснюється за адресою:

ТНТУ, навчальний корпус №8, м. Тернопіль, вул. Гоголя, 8, ауд. 10

Дізнатись більше: