У ТНТУ здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної і заочної форми навчання за наступними спеціальностями:

У ТНТУ здійснюється підготовка магістрів денної і заочної форми навчання за наступними спеціальностями: