Підготовка освітньо-професійних кадрів, з урахуванням особливостей організації та керування виробництвом, основних понять і принципів проектування та функціонування підприємств харчової промисловості, системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів, сутності та параметрів технологічних процесів виробництва харчових продуктів, принципів розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правил застосування чинної законодавчої і нормативної бази. Випускники володіють  та  застосовують на практиці комплекс організаційних і технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств і закладів харчової промисловості, методиками і методами контролю якості та безпечності харчових продуктів, плануванням і розрахунком потреби у матеріальних, фінансових і трудових ресурсах. Viber: 0673521385– к.пед.н., доцент Назарко Ірина Степанівна

Спеціалізації:

• Технології зберігання, консервування та переробки молока

• Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

• Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів.

• Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Кафедри, на яких здійснюється підготовка:

Кафедра харчової біотехнології і хімії

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки молока»:

 • Мікробіологія молока і молочних продуктів
 • Облік і звітність у молочній промисловості
 • Проектування підприємств молочної промисловості
 • Технічно-проектні розрахунки у харчовій промисловості
 • Технологічне обладнання молочної промисловості
 • Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів
 • Технологія молока і молочних продуктів
 • Хімія і фізика молока і молочних продуктів

Спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»:

 • Біотехнологічні та фізико-хімічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
 • Мікробіологія виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • Технічно-проектні розрахунки у харчовій промисловості
 • Технологічне обладнання галузі
 • Технологічний і хімічний контроль виробництва борошняних, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
 • Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі
 • Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів з врахуванням принципів інтенсифікації та екологізації технологічних процесів.
 • Здатність управляти технологічними процесами на основі розуміння їх сутності з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення.
 • Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів досліджень.
 • Здатність забезпечувати якість харчових продуктів у межах сучасних систем управління якістю та безпечністю на основі системи знать про закономірності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу та під час зберігання харчових продуктів
 • Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з метою реалізації принципів ресурсозаощадження та раціонального харчування
 • Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці)
 • Здатність ефективно формувати стратегію в галузі харчових технологій

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Фахівець в галузі харчової та переробної промисловості
 • Фахівець з переробки плодоовочевої продукції
 • Фахівець з бродильного виробництва та виноробства
 • Фахівець з виробництва молочних продуктів
 • Фахівець з виробництва м’ясних продуктів
 • Фахівець з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів
 • Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів
 • Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники після завершення навчання можуть обіймати управлінські посади на підприємствах харчової промисловості з таких видів діяльності:

 • технологічної (головний технолог, інженер-технолог, керівник виробничої лабораторії та лабораторії з контролю виробництва);
 • організаційної (головний фахівець, начальник управління, директор з виробництва, начальник чи майстер цеху, завідувач виробництвом, технічний керівник, начальник виробничого відділу, начальник відділу технічного контролю);
 • проектно-технологічної (інженер, старший інженер технологічних відділів проектних організацій, головний інженер проекту);
 • інженерно-дослідницької (інженер, старший лаборант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідних лабораторій та установ).

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Біологія


К2=0,3

Хімія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі