Терміни прийому документів до ТНТУ

Прийом заяв (у паперовій або електронній формі) і документів, індивідуальні усні співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Форма здобуття освіти

Денна, Заочна

(І етап)

Денна, Заочна

(ІІ етап)

(тільки за результатами НМТ та ЗНО 2019-2021 на вакантні місця ліцензованого обсягу)

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня 2022 року

01 липня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

01 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (далі – ІУС)

08 серпня 2022 року 18.00

Терміни проведення ІУС

09 серпня – 16 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням (за результатами ІУС), для вступників, які зазначені в пункті 2 розділу VIII Правил прийому

Не пізніше 12 години 17 серпня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування) (за результатами ІУС), для вступників, які зазначені в пункті 2 розділу VIII Правил прийому

О 10 годині

20 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників (за результатами ІУС) за державним замовленням, для вступників, які зазначені в пункті 2 розділу VIII Правил прийому

Не пізніше 15.00 22 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2022 року 18.00

16 вересня 2022 року 15.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше

29 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетних конкурсних пропозиціях

Не пізніше

29 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)

О 18 годині 02 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

05 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкритих конкурсних пропозиціях

Не раніше 18 години 02 вересня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)

О 12 годині 09 вересня 2022 року*

О 12 годині 22 вересня 2022 року*

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Після зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше 12 вересня 2022 року*

Не пізніше 26 вересня 2022 року*

 

* Відповідно до Порядку прийому за рішенням Приймальної комісії термін вибору вступниками місця навчання та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця ліцензованого обсягу може бути продовжено до 30 вересня 2022 року.

Переведення на вакантні місця державного замовлення, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Порядку прийому та Правил прийому – не пізніше 19 вересня 2022 року.

Прийом заяв і документів, індивідуальні усні співбесіди, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Форма здобуття освіти

Денна,

Заочна (І етап)

Денна,

Заочна (ІІ етап)

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня 2022 року

01 липня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

01 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі ІУС

08 серпня 2022 року 18.00

Терміни проведення ІУС

09 серпня – 16 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням (за результатами ІУС), для вступників, які зазначені в пункті 2 розділу VIII Правил прийому

Не пізніше 12 години 17 серпня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування) (за результатами ІУС), для вступників, які зазначені в пункті 2 розділу VIII Правил прийому

О 10 годині

20 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників (за результатами ІУС) за державним замовленням, для вступників, які зазначені в пункті 2 розділу VIII Правил прийому

Не пізніше 15.00 22 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2022 року

18.00

 

16 вересня 2022 року 15.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше 02 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетних конкурсних пропозиціях

Не пізніше 02 вересня 2022 року

19 вересня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)

О 18 годині

07 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкритих конкурсних пропозиціях

Не раніше 18 годині

07 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

Не пізніше

09 вересня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)

О 12 годині

12 вересня 2022 року*

О 12 годині

22 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 15 вересня

2022 року*

не пізніше 26 вересня

2022 року

* Відповідно до Порядку прийому за рішенням Приймальної комісії термін вибору вступниками місця навчання та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця ліцензованого обсягу може бути продовжено до 30 вересня 2022 року.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем магістра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (далі – МТНК)

з 27 червня 2022 року по

18 липня 2022 року (18.00)

Основна сесія МТНК

10 – 17 серпня 2022 року

Додаткова сесія МТНК

07 – 10 вересня 2022 року

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 серпня 2022 році

Початок прийому заяв та документів

16 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі ІУС замість МТНК

23 серпня 2022 року

Терміни проведення ІУС замість МТНК

25 серпня – 31 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 вересня 2022 року 18.00

Терміни проведення фахових вступних випробувань

05 вересня – 19 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше

20 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетних конкурсних пропозиціях

Не пізніше

20 вересня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)

О 18 годині

24 вересня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксованих конкурсних пропозиціях

Не раніше 18 годині

24 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

25 вересня 2022 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)

О 18 годині

29 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 30 вересня 2022 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем магістра (Центр перепідготовки та післядипломної освіти, заочна форма навчання) (на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутими за іншою спеціальністю) за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в терміни відповідно до вищенаведеного розділу.