До закінчення терміну вибору вступниками місця навчання залишилось:

Терміни прийому документів до ТНТУ (2019 рік)

Прийом заяв (у паперовій або електронній формі) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Початок реєстрації електронних кабінетів01 липня 2019 року01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року10 липня 2019 року
(02 вересня 2019 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування16 липня 2019 року о 18:0016 липня 2019 року о 18:00
Терміни проведення співбесід17–19 липня 2019 року
Терміни проведення вступних випробувань (іспитів)17–22 липня 2019 року17–22 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням (за результатами співбесіди)Не пізніше 12:00 20 липня 2019 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)(за результатами співбесіди)О 10:00
22 липня 2019 року
Терміни зарахування вступників (за результатами співбесіди) за державним замовленнямНе пізніше 15:00 22 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань22 липня 2019 року о 18:0031 липня 2019 року о 18:00 (09 вересня 2019 року о 18:00)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахуванняНе пізніше 18:00 год. 26 липня 2019 рокуНе пізніше 01 серпня 2019 року (10 вересня 2019 року)*
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком (виконання вимог до зарахування)• на місця державного замовлення до 18:00 31 липня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше  12:00 04 серпня 2019 року.
о 12:00 04 серпня 2019 року (о 12:00 13 вересня 2019 року)*
Терміни зарахування вступників• за державним замовленням – не пізніше 12:00 01 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення 05 серпня 2019 року.
• за кошти фізичних та юридичних осіб – 05 серпня 2019 року (до 16 вересня 2019 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовленняне пізніше 09 серпня 2019 року

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить ТНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів22 липня 2019 року о 18:0002 серпня 2019 року о 18:00
Терміни проведення фахових вступних випробувань23–30 липня 2019 року03–08 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняНе пізніше 31 липня 2019 року 12:00Не пізніше 09 серпня 2019 року 12:00
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком (виконання вимог до зарахування)• на місця державного замовлення – о 12.00 04 серпня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 18:00 08 серпня 2019 року.
• на місця державного замовлення – о 18:00 14 серпня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 12:00 18 серпня 2019 року.
Терміни зарахування вступників• за державним замовленням – не пізніше 15.00 05 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 09 серпня 2019 року.
• за державним замовленням – не пізніше 15.00 15 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 20 серпня 2019 року.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить ТНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня магістра на спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та нано системна техніка», 163 «Біомедична інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 181 «Харчові технології», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2019 року 18:002 серпня 2019 року 18:00
Терміни проведення вступних випробувань24–29 липня 2019 року03–08 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняНе пізніше 31 липня 2019 рокуНе пізніше 09 серпня 2019 року 12:00
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком (виконання вимог до зарахування)• на місця державного замовлення – о 12.00 годині 04 серпня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 18:00 08 серпня 2019 року.
• на місця державного замовлення – о 18.00 годині 14 серпня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 12:00 18 серпня 2019 року.
Терміни зарахування вступників• за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 05 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення  – не пізніше 09 серпня 2019 року.
• за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 15 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 20 серпня 2019 року.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить ТНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня магістра на спеціальності 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи  та технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиЗ 13 травня до 03 червня 2019 року 18:00
Терміни проведення додаткових фахових вступних випробуваньЗ 13 травня 2019 року по
31 травня 2019 року
Початок прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспити з іноземної мови в ТНТУ17 червня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспити з іноземної мови в ТНТУ25 червня 2019 року 18:00
Вступний іспит з іноземної мови в ТНТУ02 липня 2019 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови02 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2019 року 18:00
Терміни проведення фахових та додаткових фахових вступних випробувань24–26 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняНе пізніше 05 серпня 2019 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком (виконання вимог до зарахування)

• на місця державного замовлення – о 18:00 10 серпня 2019 року;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 15:00 14 серпня 2019 року.

Терміни зарахування вступників

• за державним замовленням – не пізніше 12.00 11 серпня 2019 року;

• за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня 2019 року.