Терміни прийому документів до ТНТУ (2021 рік)

Прийом заяв (у паперовій або електронній формі) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на відкриті та не бюджетні конкурсні пропозиції проводиться в такі терміни:

                        Етапи вступної кампанії                                                                             Форма навчання
 Денна,  Заочна (І етап)Заочна (ІІ етап) (тільки за сертифікатами ЗНО на вакантні місця ліцензованого обсягу)
Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах від осіб, які мають на це право24 червня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах від осіб, які мають на це право05 липня 2021 року
Терміни проведення вступних іспитівІ потік 01 липня – 06 липня 2021 року ІІ потік 07 липня – 13 липня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів01 липня 2021 року01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року01 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди16 липня 2021 року 18.00
Терміни проведення співбесід17 липня – 19 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням (за результатами співбесіди)Не пізніше 12 години 20 липня 2021 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)(за результатами співбесіди)О 10 годині 23 липня 2021 року
Терміни зарахування вступників (за результатами співбесіди) за державним замовленнямНе пізніше 15.00 23 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2021 року 18.0009 вересня 2021 року 15.00
Термін оприлюднення рейтингового спискуНе пізніше 12.00
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення28 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетних конкурсних пропозиціях13 вересня 2021 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)О 18 годині 02 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням09 серпня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкритих конкурсних пропозиціяхНе раніше 10 серпня 2021 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)О 12 годині 13 серпня 2021 року*О 12 годині 16 вересня 2021 року*
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних чи юридичних осібПісля зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 18 серпня 2021 року*Не пізніше 20 вересня 2021 року*

Відповідно до Умов прийому за рішенням Приймальної комісії термін вибору вступниками місця навчання та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця ліцензованого обсягу може бути продовжено до 30 вересня 2021 року.

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Форма навчання

Денна, Заочна (І етап)

Заочна (ІІ етап)

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня 2021 року

01 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

01 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року 18.00

09 вересня 2021 року 15.00

Терміни проведення фахових вступних випробувань

24 липня – 30 липня 2021 року

10 – 12 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

Не пізніше 31 липня 2021 року

13 вересня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)

О 12 годині 04 серпня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)

О 12 годині 13 серпня 2021 року

О 12 годині 16 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

Не пізніше 09 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18 серпня 2021 року

не пізніше 20 вересня 2021 року

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем магістра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

З 11 травня 2021 року по 03 червня 2021 року (18.00)

Прийом заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспити з іноземної мови в Університеті

З 22 червня 2021 року по 25 червня 2021 року

Вступний іспит з іноземної мови в Університеті для осіб, які мають на це право

30 червня 2021 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

30 червня 2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року 18.00

Терміни проведення фахових вступних випробувань

19 липня – 30 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше 02 серпня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця державного замовлення (виконання вимог до зарахування)

О 18 годині 07 серпня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)

О 12 годині 13 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

12 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18 серпня 2021 року

5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули базову або повну вищу освіту для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року18.00

Терміни проведення фахових вступних випробувань (співбесід)

24 липня – 30 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12 години 31 липня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання

О 12 годині 13 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 18 серпня 2021 року

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року 18.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12 години 31 липня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання

О 12 годині 13 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 18 серпня 2021 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем магістра (Центр перепідготовки та післядипломної освіти, заочна форма навчання) (на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутими за іншою спеціальністю) проводиться в терміни:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року 18.00

Терміни проведення вступних іспитів, фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань

19 липня – 30 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

Не пізніше 31 липня 2021 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)

О 12 годині 13 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 18 серпня 2021 року

 

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить ТНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня магістра на спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та нано системна техніка», 163 «Біомедична інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 181 «Харчові технології», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2019 року 18:002 серпня 2019 року 18:00
Терміни проведення вступних випробувань24–29 липня 2019 року03–08 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняНе пізніше 31 липня 2019 рокуНе пізніше 09 серпня 2019 року 12:00
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком (виконання вимог до зарахування)• на місця державного замовлення – о 12.00 годині 04 серпня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 18:00 08 серпня 2019 року.
• на місця державного замовлення – о 18.00 годині 14 серпня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 12:00 18 серпня 2019 року.
Терміни зарахування вступників• за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 05 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення  – не пізніше 09 серпня 2019 року.
• за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 15 серпня 2019 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 20 серпня 2019 року.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить ТНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня магістра на спеціальності 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи  та технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі терміни:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиЗ 13 травня до 03 червня 2019 року 18:00
Терміни проведення додаткових фахових вступних випробуваньЗ 13 травня 2019 року по
31 травня 2019 року
Початок прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспити з іноземної мови в ТНТУ17 червня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспити з іноземної мови в ТНТУ25 червня 2019 року 18:00
Вступний іспит з іноземної мови в ТНТУ02 липня 2019 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови02 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2019 року 18:00
Терміни проведення фахових та додаткових фахових вступних випробувань24–26 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняНе пізніше 05 серпня 2019 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком (виконання вимог до зарахування)

• на місця державного замовлення – о 18:00 10 серпня 2019 року;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – о 15:00 14 серпня 2019 року.

Терміни зарахування вступників

• за державним замовленням – не пізніше 12.00 11 серпня 2019 року;

• за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня 2019 року.