Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу 2020/2021 н.р.

Термін навчання — 3 роки 10 місяців
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр, грн. За весь період навчання За перший семестр, грн. За весь період навчання
053 Психологія 8365 66920 5860 46880
051 Економіка 7370 58960 5160 41280
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8365 66920 5860 46880
075 Маркетинг 8365 66920 5860 46880
072 Фінанси, банківська справа та страхування 8365 66920 5860 46880
071 Облік і оподаткування 8365 66920 5860 46880
073 Менеджмент 8365 66920 5860 46880
281 Публічне управління та адміністрування 8365 66920 5860 46880
241 Готельно-ресторанна справа 8365 66920 5860 46880
122 Комп’ютерні науки 9528 76224 6700 53600
126 Інформаційні системи і технології 9180 73440 6430 51440
123 Комп’ютерна інженерія 9528 76224 6700 53600
121 Інженерія програмного забезпечення 9528 76224 6700 53600
125 Кібербезпека 9528 76224 6700 53600
131 Прикладна механіка 7520 60160 5260 42080
133 Галузеве машинобудування 7520 60160 5260 42080
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7520 60160 5260 42080
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7700 61600 5390 43120
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7520 60160 5260 42080
153 Мікро- та наносистемна техніка 7520 60160 5260 42080
163 Біомедична інженерія 7520 60160 5260 42080
172 Телекомунікації та радіотехніка 7520 60160 5260 42080
181 Харчові технології 7520 60160 5260 42080
192 Будівництво та цивільна інженерія 9040 72320 6330 50640
208 Агроінженерія 7520 60160 5260 42080
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9040 72320 6330 50640
274 Автомобільний транспорт 9040 72320 6330 50640

Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (другого) курсу 2020 року вступу 2020/2021 н.р.

Термін навчання — 2 роки 10 місяців
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр, грн. За весь період навчання За перший семестр, грн. За весь період навчання
053 Психологія 8 365 50 190 5 860 35 160
051 Економіка 7 370 44 220 5 160 30 960
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 365 50 190 5 860 35 160
075 Маркетинг 8 365 50 190 5 860 35 160
072 Фінанси, банківська справа та страхування 8 365 50 190 5 860 35 160
071 Облік і оподаткування 8 365 50 190 5 860 35 160
073 Менеджмент 8 365 50 190 5 860 35 160
281 Публічне управління та адміністрування 8 365 50 190 5 860 35 160
241 Готельно-ресторанна справа 8 365 50 190 5 860 35 160
122 Комп’ютерні науки 9 528 57 168 6 700 40 200
126 Інформаційні системи і технології 9 180 55 080 6 430 38 580
123 Комп’ютерна інженерія 9 528 57 168 6 700 40 200
121 Інженерія програмного забезпечення 9 528 57 168 6 700 40 200
125 Кібербезпека 9 528 57 168 6 700 40 200
131 Прикладна механіка 7 520 45 120 5 260 31 560
133 Галузеве машинобудування 7 520 45 120 5 260 31 560
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7 520 45 120 5 260 31 560
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7 700 46 200 5 390 32 340
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7 520 45 120 5 260 31 560
163 Біомедична інженерія 7 520 45 120 5 260 31 560
172 Телекомунікації та радіотехніка 7 520 45 120 5 260 31 560
181 Харчові технології 7 520 45 120 5 260 31 560
192 Будівництво та цивільна інженерія 9 040 54 240 6 330 37 980
208 Агроінженерія 7 520 45 120 5 260 31 560
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 040 54 240 6 330 37 980
274 Автомобільний транспорт 9 040 54 240 6 330 37 980

Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (третього) курсу 2020 року вступу 2020/2021 н.р.

Термін навчання — 1 рік 10 місяців
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр, грн. За весь період навчання За перший семестр, грн. За весь період навчання
053 Психологія 8 365 33 460 5 860 23 440
051 Економіка 7 370 29 480 5 160 20 640
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 365 33 460 5 860 23 440
075 Маркетинг 8 365 33 460 5 860 23 440
072 Фінанси, банківська справа та страхування 8 365 33 460 5 860 23 440
071 Облік і оподаткування 8 365 33 460 5 860 23 440
073 Менеджмент 8 365 33 460 5 860 23 440
281 Публічне управління та адміністрування 8 365 33 460 5 860 23 440
241 Готельно-ресторанна справа 8 365 33 460 5 860 23 440
122 Комп’ютерні науки 9 528 38 112 6 700 26 800
123 Комп’ютерна інженерія 9 528 38 112 6 700 26 800
121 Інженерія програмного забезпечення 9 528 38 112 6 700 26 800
125 Кібербезпека 9 528 38 112 6 700 26 800
126 Інформаційні системи і технології 9 180 36 720 6 430 25 720
131 Прикладна механіка 7 520 30 080 5 260 21 040
133 Галузеве машинобудування 7 520 30 080 5 260 21 040
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7 520 30 080 5 260 21 040
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7 700 30 800 5 390 21 560
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7 520 30 080 5 260 21 040
163 Біомедична інженерія 7 520 30 080 5 260 21 040
172 Телекомунікації та радіотехніка 7 520 30 080 5 260 21 040
181 Харчові технології 7 520 30 080 5 260 21 040
192 Будівництво та цивільна інженерія 9 040 36 160 6 330 25 320
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 040 36 160 6 330 25 320
274 Автомобільний транспорт 9 040 36 160 6 330 25 320

Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2020 року 2020/2021 н.р.

Освітньо-професійна програма

Термін навчання — 1 рік 4 місяці
Спецiальнiсть ДФН ЗФН
Всього за 1,4 року, грн. 1 2 3 1 2 3 Всього за 1,4 року, грн.
 сем  сем  сем  сем  сем  сем
2020/2021 н.р. 2021 р. 2020/2021 н.р. 2021 р.
053 Психологія 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 21 390
051 Економіка 24 915 8 305 8 305 8 305 6 230 6 230 6 230 18 690
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 21 390
075 Маркетинг 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 21 390
072 Фінанси, банківська справа та страхування 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 21 390
071 Облік і оподаткування 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 21 390
073 Менеджмент 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 17 889
073 Менеджмент (Управління ) 28 485 9 495 9 495 9 495
281 Публічне управління та адміністрування 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 21 390
241 Готельно-ресторанна справа 28 485 9 495 9 495 9 495 7 130 7 130 7 130 17 889
122 Комп’ютерні науки 37 161 12 387 12 387 12 387 9 290 9 290 9 290 27 870
126 Інформаційні системи і технології 37 161 12 387 12 387 12 387
123 Комп’ютерна інженерія 37 161 12 387 12 387 12 387 9 290 9 290 9 290 27 870
121 Інженерія програмного забезпечення 37 161 12 387 12 387 12 387 9 290 9 290 9 290 27 870
125 Кібербезпека 37 161 12 387 12 387 12 387 9 290 9 290 9 290 27 870
124 Системний аналіз 37 161 12 387 12 387 12 387 9 290 9 290 9 290 27 870
131 Прикладна механіка 24 180 8 060 8 060 8 060 6 040 6 040 6 040 18 120
133 Галузеве машинобудування 24 180 8 060 8 060 8 060 6 040 6 040 6 040 18 120
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 24 180 8 060 8 060 8 060 6 040 6 040 6 040 18 120
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 24 750 8 250 8 250 8 250 6 190 6 190 6 190 18 570
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 24 180 8 060 8 060 8 060 6 040 6 040 6 040 18 120
153 Мікро- та наносистемна техніка 24 180 8 060 8 060 8 060 6 040 6 040 6 040 18 120
163 Біомедична інженерія 25 500 8 500 8 500 8 500 6 400 6 400 6 400 19 200
172 Телекомунікації та радіотехніка 24 180 8 060 8 060 8 060
181 Харчові технології 24 180 8 060 8 060 8 060 6 040 6 040 6 040 18 120
192 Будівництво та цивільна інженерія 30 120 10 040 10 040 10 040 7 550 7 550 7 550 22 650
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 30 120 10 040 10 040 10 040 7 550 7 550 7 550 22 650
274 Автомобільний транспорт 30 120 10 040 10 040 10 040 7 550 7 550 7 550 22 650

Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2020 року 2020/2021 н.р.

Освітньо-наукова програма

Термін навчання — 1 рік 9 місяців
Спецiальнiсть Денна форма навчання
Всього за весь період навчання, грн. 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р.
122 Комп’ютерні науки 49548 12387 12387 12387 12387
133 Галузеве машинобудування 32240 8060 8060 8060 8060
192 Будівництво та цивільна інженерія 40160 10040 10040 10040 10040

Вартість навчання іноземних студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (вартість навчання в доларах США, оплата за навчання в національній грошовій одиниці) 2020/2021 н.р.

Програми 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс за весь період навчання
всього 1 сем. 2 сем. всього 1 сем. 2 сем. всього 1 сем. 2 сем. всього 1 сем. 2 сем.
За україномовними навчальними програмами 1800 900 900 1800 900 900 1800 900 900 1800 900 900 7200
За англомовними навчальними програмами 2000 1000 1000 2200 1100 1100 2400 1200 1200 2600 1300 1300 9200

Вартість навчання іноземних студентів денної форми навчання, що здобувають ОКР «магістр»

(вартість навчання в доларах США, оплата за навчання в національній грошовій одиниці) 2020/2021 н.р.
Програми денна форма навчання
за перший семестр за другий семестр за третій семестр за період навчання, дол.США
За україномовними навчальними програмами 850 850 800 2500
За англомовними навчальними програмами 1000 1000 1000 3000