З початку свого існування людство з однієї сторони займається створенням та удосконаленням техніки для звільнення людини від виконання фізично важкої або рутинної роботи з метою підвищення ефективності та продуктивності праці, а з іншої сторони – підвищення якості медицини, як системи знань та практичної діяльності для зміцнення та збереження здоров’я, збільшення тривалості життя, попередження та лікування захворювань.

Поєднання сучасних досягнень науки і техніки в різних областях медицини становить суть БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. Таким чином, БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ являє собою симбіоз класичної медицини та новітніх досягнень науки і техніки.

В рамках спеціалізації «БІОІНФОРМАТИКА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ІНЖЕНЕРІЯ» Ви станете провідним фахівцем в області ІТ, Веб технологій, захисту інформації та розроблення спеціалізованих мобільних програмних продуктів для сучасних потреб медицини, а також фахівцем в області електроніки, біомехатроніки, 3-D дизайну та 3-D друку в області реабілітаційної медицини для вирішення прикладних потреб біопротезування, штучних органів та імплантів.

Спеціальність «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ» є особливо актуальною в час війни на сході України та в період пандемії Covid-19. Так, за даними Міністерства соціальної політики України (зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518) протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок є актуально важливим питанням в області реабілітаційної медицини. В Україні більше 12 тис. осіб потребують протезування кисті руки. Щорічно цей показник зростає, зокрема у осіб , які постраждали внаслідок проведення бойових дій на сході України.

Протезування є не єдиним напрямком реабілітаційної компоненти нової спеціалізації. Вивчаються різні напрямки реабілітації, зокрема імплантати, активні біопротези, стоматологічне протезування тощо із паралельним освоєнням технологій 3D дизайну (SolidWorks) та 3D друку (в навчальному процесі застосовуються 3D принтери).

Область біоінформатики, зокрема ІТ технологій в медицині включає в себе бази даних пацієнтів, ведення карток пацієнтів та автоматизація цього процесу, автоматизований аналіз медичних даних для прогнозування розвитку захворювань, аналіз окремих медичних показників в реальному часі, проектування комп’ютерних мереж, розробка Web-сайтів, програмних продуктів для мобільних пристроїв, тощо. Цей напрям біомедичної інженерії є особливо актуальним в умовах Covid-19 для створення баз даних хворих на Covid-19 із підтримкою Web-технологій тощо.

Обравши навчання за спеціальністю «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ» у Вас буде можливість брати участь у програмах академічної мобільності студентів. Ви зможете проходити практики на підприємствах інших держав, зокрема Польщі, Франції, Німеччини, Литви тощо. Також кафедра підтримує тісні зв’язки з Люблінською Політехнікою (Польща), зокрема в плані навчання студентів за програмами подвійних дипломів. Лише в 2018 році 9 студентів-магістрів спеціальності «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ» навчались паралельно за програмою подвійних дипломів в університеті Люблінська Політехніка. Заплановано підписання угоди про відкриття програми подвійних дипломів (на бакалавраті) за цією спеціальністю із Університетом прикладних наук Шмалькальден (Німеччина). Подібні програми вже діють на факультеті.

У Вас буде можливість взяти участь у наукових дослідженнях, які є особливо актуальними в умовах пандемії Covid-19. Останні декілька років переможцями більшості СТАРТАПІВ є проекти, спрямовані в область саме біоінформатики та реабілітаційної інженерії.

Підготовка здійснюється на кафедрі біотехнічних систем

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Анатомія, фізіологія та патологія людини
 • Дизайн медичної техніки
 • Інженерний супровід медичних технологій
 • Комп’ютерна обробка біомедичних сигналів та даних
 • Комп’ютерна обробка медичних зображень
 • Математичне та комп’ютерне моделювання медтехніки
 • Медичні апарати, комплекси та системи
 • Мікропроцесорна техніка
 • Моделювання біомедичних процесів та сигналів
 • Основи біофізики та біомеханіки
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Реабілітаційна інженерія
 • Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
 • Архітектура комп’ютерів
 • Біомедичні сенсори
 • Біомехатроніка
 • Комп’ютерні 3D-технології в реабілітаційній інженерії
 • Комп’ютерні мережі в медицині
 • Медикобіологічні дослідження
 • Медичні Web-технології
 • Основи побудови медичної техніки
 • Телемедичні технології
 • Штучний інтелект в медицині
 • Мобільні пристрої в медицині

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Формулювати логічні висновки та обґрунтовані рекомендації щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів
 • Здійснювати інженерний супровід, сервісне та інше технічне обслуговування при експлуатації лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних комплексів та систем
 • Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування
 • Вміти вибирати та рекомендувати відповідне медичне обладнання і біоматеріали для оснащення медичних закладів та забезпечення основних стадій технологічного процесу діагностики, профілактики та лікування
 • Вміти використовувати системи автоматизованого проектування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем
 • Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу та застосування штучних біотехнічних та біологічних об’єктів

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Сервісний інженер медичного обслуговування
 • Фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • Інженер-електронік МРТ
 • Інженер АСУ
 • Інженер-конструктор (електроніка)
 • Інженер-дослідник
 • Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • Технічний керівник
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • Фахівець з медичної фізики,
 • Провідний розробник медичних приладів
 • Інженер-проектувальник медичного устаткування
 • Керівник науково-дослідного відділу

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства медичної промисловості
 • Медичні заклади
 • Реабілітаційні, спортивні та оздоровчі комплекси, лабораторії, відділення штучної підтримки життєдіяльності органів людини, інтенсивної терапії, анестезіологічні та операційні відділення
 • Діагностично-лікувальні лабораторії та відділення медичних закладів, пов’язані з використанням медичної лабораторної техніки, медичного променевого обладнання та ізотропних матеріалів
 • Структурні підрозділи медичних, наукових, навчальних закладів

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,3

Біологія

К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату

К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Біологія


К2=0,3

Математика або Хімія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі