Біомедична інженерія – міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує інженерні та медичні аспекти розвитку суспільства.

Діяльність біомедичних інженерів передбачає тісну співпрацю з лікарями у медичних галузях в плані застосування лікувально-діагностичних та терапевтичних систем, участь у розробці та експлуатації медичного, діагностичного, терапевтичного, лабораторно-аналітичного обладнання, у наукових дослідженнях, а також сертифікацію: комп’ютерної медичної  техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, програмно-інформаційного і телемедичного забезпечення охорони здоров’я, що є основою для подальшого розвитку біомедичної інженерії.

У галузі охорони здоров’я біомедична інженерія охоплює всі засоби і методи медико-біологічних досліджень, діагностики та лікування із застосуванням інженерно-технічних знань.

Підготовка здійснюється на кафедрі біотехнічних систем

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Анатомія, фізіологія та патологія людини
 • Біомедична інженерія
 • Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди
 • Діагностичні і терапевтичні системи
 • Електронні прилади
 • Інженерна та комп`ютерна графіка
 • Лабораторно-аналітична техніка
 • Медичні комплекси та системи
 • Мікропроцесорна техніка
 • Моделювання біомедичних процесів та сигналів
 • Обробка біомедичних зображень
 • Обробка біомедичних сигналів
 • Основи конструювання біомедичної апаратури
 • Основи взаємодії фізичних полів з біооб’єктом
 • Основи побудови медичної техніки
 • Телемедичні сиcтеми

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Формулювати логічні висновки та обґрунтовані рекомендації щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів
 • Здійснювати інженерний супровід, сервісне та інше технічне обслуговування при експлуатації лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних комплексів та систем
 • Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування
 • Вміти вибирати та рекомендувати відповідне медичне обладнання і біоматеріали для оснащення медичних закладів та забезпечення основних стадій технологічного процесу діагностики, профілактики та лікування
 • Вміти використовувати системи автоматизованого проектування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем
 • Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу та застосування штучних біотехнічних та біологічних об’єктів

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Сервісний інженер медичного обслуговування
 • Фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • Інженер-електронік МРТ
 • Інженер АСУ
 • Інженер-конструктор (електроніка)
 • Інженер-дослідник
 • Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • Технічний керівник
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • Фахівець з медичної фізики,
 • Провідний розробник медичних приладів
 • Інженер-проектувальник медичного устаткування
 • Керівник науково-дослідного відділу

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства медичної промисловості
 • Медичні заклади
 • Реабілітаційні, спортивні та оздоровчі комплекси, лабораторії, відділення штучної підтримки життєдіяльності органів людини, інтенсивної терапії, анестезіологічні та операційні відділення
 • Діагностично-лікувальні лабораторії та відділення медичних закладів, пов’язані з використанням медичної лабораторної техніки, медичного променевого обладнання та ізотропних матеріалів
 • Структурні підрозділи медичних, наукових, навчальних закладів

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,3

Біологія

К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату

К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Біологія


К2=0,3

Математика або Хімія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі