Університет носить ім’я Івана Пулюя — видатного нашого земляка, знаменитого фізика і електротехніка, громадсько-політичного діяча, вченого і патріота України.

Іван Павлович Пулюй (1845 — 1918) — український та австро-угорський фізик та електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч. Професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Віденського електротехнічного товариства.

Ім’я вченого світової слави Івана Пулюя назавжди повертається із забуття, як символ інтелектуальної могутності українського народу, як орієнтир майбутніх звершень нашої держави.

  • 11 листопада 1960 року на базі Львівського політехнічного інституту було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет з вечірньою та заочною формами навчання.
  • 15 травня 1964 року факультет реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту.
  • 27 лютого 1991 року на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут — другий вищий навчальний заклад такого профілю в Україні.
  • 30 грудня 1996 року на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя було створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.
  • 11 грудня 2009 року Указом Президента України за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки та, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності вишу, університету надано статус національного.

За багато років завдяки натхненній праці колективу, університет став навчальним, науковим, інженерним та культурним центром Західного регіону України. Нині — це єдиний в області технічний вищий заклад освіти, який забезпечує підготовку фахівців усіх освітніх рівнів, докторів та кандидатів наук для регіону, що охоплює, окрім Тернопільської, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку та Рівненську області. У своїй діяльності повною мірою реалізує сучасні тенденції розвитку вищої школи та виступає осередком науки і культури.

Структурними підрозділами університету є кафедри, факультети, бібліотека, музеї, видавництво, центри тощо.

Зокрема університет складається з 4 факультетів та 34 кафедр. 

До складу університету входять 4 факультети:
  • інженерії машин, споруд та технологій;
  • економіки та менеджменту;
  • прикладних інформаційних технологій та електроінженерії;
  • комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії;

В ТНТУ діє підготовче відділення, навчання на якому передбачає професійну підготовку випускників закладів середньої освіти до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів як фізика, математика, українська мова та література.

Зареєструватись на підготовчі курси можна на сторінці: https://job.tntu.edu.ua/pidhotovche-viddilennya/

ТНТУ тісно співпрацює з багатьма провідними вищими навчальними закладами Європи та Америки. Студенти мають можливість поїхати у ВНЗ іншої країни для навчання за програмою подвійних дипломів, академічної мобільності та для проходження практики.

Усі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку