Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

Копія документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)

Важливо знати!

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ТНТУ, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).