Спеціальність спрямована на міждисциплінарну та професійну діяльність бакалаврів з технічних наук пов’язаних з машинобудуванням, готовність до прийняття ефективних професійних рішень в області галузевого машинобудування, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі машинобудування.

Спеціалізації:

• Верстати та інструменти машинобудування

• Обладнання переробних і харчових виробництв

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Інженерна графіка та САD системи
 • Теорія технічних систем
 • Основи програмування
 • Твердотільне моделювання машин та 3-D друк
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Сучасні методи конструювання машин
 • Основи тертя і зношування
 • Опір матеріалів
 • Теорія різання та різальні інструменти
 • Математичне моделювання об’єктів галузевого машинобудування
 • Деталі машин та основи автоматизованого конструювання
 • Проектування різальних інструментів
 • Розрахунок та конструювання верстатів
 • Іноземна мова фахового спрямування
 • Експлуатація, технічний контроль та ефективність машин
 • Системи автоматичного керування машин
 • Автоматизація процесів машинобудівних виробництв
 • Програмування на верстатах з ЧПК та САМ-системи

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування;
 •  розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування;
 •  застосовувати сучасні методи проектування на основі комп’ютерного моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Технік-технолог;
 • Механік;
 • Механік виробництва;
 • Механік дільниці;
 • Механік з ремонту устаткування;
 • Механік цеху;
 • Механік-налагоджувальник;
 • Технік з автоматизації виробничих процесів;
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • Технік з інструменту;
 • Технік з механізації трудомістких процесів;
 • Технік-конструктор (механіка);
 • Технік-технолог (механіка);
 • Кресляр-конструктор;
 • Технік-конструктор;
 • Технік з налагоджування та виробувань;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік з підготовки технічної документації.

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства з виготовлення об’єктів машинобудівного виробництва
 • Підприємства з виготовлення технологічного обладнання та інструментальної техніки
 • Фірми з виготовлення та налагодження технологічного оснащення та засобів механізації та автоматизації технологічних процесів машинобудування
 • Виробничі технологічні процеси відповідно до спеціалізації, їх розробка, освоєння нових технологій
 • Компанії з виготовлення та налаштування засобів інформаційного, метрологічного, діагностичного та управлінського забезпечення технологічних систем для досягнення якості виробництва продукції, що випускається

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі