Спеціальність спрямована на міждисциплінарну та професійну діяльність бакалаврів з технічних наук пов’язаних з машинобудуванням, готовність до прийняття ефективних професійних рішень в області галузевого машинобудування, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі машинобудування.

Спеціалізації:

• Верстати та інструменти машинобудування

• Обладнання переробних і харчових виробництв

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Вступ до фаху
 • Професійна підготовка
 • Основи обробки металів різанням
 • Основи права
 • Політологія
 • Соціологія
 • Історія інженерної діяльності
 • Математичне моделювання
 • Різальний інструмент та інструментальне забезпечення АВ
 • Основи формоутворення поверхонь
 • Теорія технічних систем
 • Теорія автоматичного керування
 • Металообробне обладнання
 • Іноземна мова фахового спрямування

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Основний акцент спеціальності та спеціалізації зроблено на здатність до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, конструкторської, технологічної, проектної діяльності на машинобудівних та галузевих (відповідно до спеціалізації) підприємствах усіх форм власності.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Механік-наладчик
 • Технік-конструктор (механіка)
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік з автоматизації технологічних процесів
 • Технік з інструменту

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Об’єкти машинобудівного виробництва
 • Технологічне обладнання та інструментальна техніка
 • Технологічне оснащення та засоби механізації та автоматизації технологічних процесів машинобудування
 • Виробничі технологічні процеси відповідно до спеціалізації, їх розробка, освоєння нових технологій
 • Засоби інформаційного, метрологічного, діагностичного та управлінського забезпечення технологічних систем для досягнення якості виробництва продукції, що випускається
 • Нормативно-технічна документація, системи стандартизації та сертифікації, методи і засоби випробувань і контролю якості виробів машинобудування

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,35

Математика

К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курсиК5=0,05

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі