Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв`язання задач та практичних проблем, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

Підготовка здійснюється на кафедрі менеджменту та адміністрування

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Організація виробництва
 • Економічне прогнозування
 • Планування діяльності підприємства
 • Адміністративний менеджмент
 • Комунікативний менеджмент
 • Менеджмент організацій
 • Операційний менеджмент
 • Міжнародний менеджмент
 • Менеджмент
 • Стратегічний аналіз
 • Стратегічне управління
 • Самоменеджмент
 • АРМ менеджера
 • Біржова діяльність

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Зберігати, примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії
 • Абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Використання інформаційних і комунікаційних технологій, адаптації та дії в новій ситуації, працювати у міжнародному контексті
 • Формувати інформаційний простір та використовувати інформаційні технології у діяльності організації
 • Забезпечувати економічну, екологічну, цивільну безпеку функціонування організації, безпеку праці та належну якість випущеної продукції, діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості
 • Безперервного навчання та саморозвитку, самостійної праці, використання системного підходу до розроблення та реалізації рішень, обґрунтовувати управлінські рішення, спроможність забезпечувати їх правомочність та здійснювати ефективний контроль за їх виконанням

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Керівник підрозділу (філії, відділу)
 • Менеджер з управління персоналом
 • HR-директор, рекрутер (підбір персоналу)
 • Менеджер системи якості
 • Бізнес-консультант

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • На підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців
 • Служби апарату управління
 • Науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням управлінських проблем

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова та література

К1=0,4

Математика


К2=0,2

Іноземна мова або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі