Формування особистості фахівця, здатного вирішувати (розв’язувати) практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Спеціальність спрямована на підготовку майбутніх керівників для виконання ними управлінської, організаційної, комерційної, аналітичної та науково-дослідницької діяльності з використанням сучасних методів та принципів менеджменту на підприємствах та організаціях різних  сфер діяльності.

Підготовку забезпечує кафедра менеджменту та адміністрування (бакалаврська та магістерська програми “Менеджмент організацій та адміністрування”) і кафедра  управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (магістерська програма “Управління інноваційною діяльністю”)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Організація виробництва
 • Економічне прогнозування
 • Планування діяльності підприємства
 • Адміністративний менеджмент
 • Комунікативний менеджмент
 • Менеджмент організацій
 • Операційний менеджмент
 • Міжнародний менеджмент
 • Менеджмент
 • Стратегічний аналіз
 • Стратегічне управління
 • Самоменеджмент
 • АРМ менеджера
 • Управління персоналом

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Аналізування результатів діяльності організації та визначення перспектив її розвитку;
 • Управління організацією та її підрозділами через реалізацію функцій, методів та принципів менеджменту;
 • Планування і організація діяльності підприємства (підрозділу) відповідно до визначених стратегічних орієнтирів;
 • Створення та організація ефективних комунікацій в процесі управління та налагодження міжособистісної взаємодії при вирішенні професійних завдань;
 • Ефективне управління персоналом та раціональне використання ресурсів організації;

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Керівник підрозділу (філії, відділу)
 • Менеджер з управління персоналом
 • HR-директор, рекрутер (підбір персоналу)
 • Менеджер системи якості
 • Бізнес-консультант

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • На підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців
 • Служби апарату управління
 • Науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням управлінських проблем

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,4

Математика
К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі