Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями, що направлені на здобуття навичок науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі фінансів, банківської справи та страхування, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності в установах і організаціях різного рівня.

Випускники спеціальності успішно працюють у фінансових службах на промислових підприємствах різних галузей економіки та форм власності, в науково-дослідних установах, органах місцевого самоврядування, банківських установах, страхових компаніях, органах державної влади.

Підготовка здійснюється на кафедрі економіки та фінансів

телефон для довідок 067 897 1000

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Бюджетна система
 • Гроші і кредит
 • Соціальне страхування
 • Страхування
 • Техніко-економічні розрахунки на підприємстві
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Банківські операції
 • Міжнародні фінанси
 • Фінанси місцевого самоврядування
 • Автоматизовані системи для банків і бірж
 • Інформаційні системи та технології у фінансах
 • Проектний аналіз
 • Візуалізація та управління даними
 • Фіскальне адміністрування та контроль

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства
 • Аналіз стану фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Участь у розробці інвестиційних програм, визначення напрямів витрачання коштів, забезпечення поточного фінансування
 • Складання фінансових звітів, кошторисів, розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування
 • Розробка кредитних операцій і контроль за ними

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Спеціаліст банківської установи та інших фінансових установ, інвестиційних фондів, представництв міжнародних фінансових організацій
 • Фінансовий консультант
 • Фінансовий контролер
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
 • Фахівець страхової компанії
 • Економіст та консультант з податків і зборів
 • Економіст з фінансової роботи
 • Податковий інспектор

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • У сфері державних фінансів
 • В установах Державного казначейства
 • У фіскальних органах
 • В органах Міністерства фінансів України
 • В регіональних фінансових управліннях
 • В митниці
 • В Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах
 • В районних та обласних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування
 • В банківській сфері – установах Національного банку України та комерційних банках
 • На підприємствах різних галузей економіки та форм власності і організаційно-правової форми
 • У страхових організаціях
 • В інвестиційних фондах і компаніях
 • У науково-дослідних установах

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,3

Математика
К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,4

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Іноземна мова або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі