Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Спеціальність спрямована на підготовку фахівців з організації та розвитку бізнесу (стартапів) в різних сферах економіки з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція тощо) та набуттям практичних навичок роботи в торгівлі та на біржах (фондовій, товарній, валютній).

Підготовка здійснюється на кафедрі економіки та фінансів

телефон для довідок 067 897 1000

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Організація виробництва
 • Організація підпримницької діяльності
 • Оцінка вартості підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Інтернет-технології в бізнесі
 • Бізнес-планування в підприємництві
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Інвестиційні проекти
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Поведінкова та експериментальна економіка
 • Регіональна економіка

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Організація та забезпечення ефективної підприємницької діяльності з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм
 • Оцінювання кон’юнктури ринків
 • Аналіз діяльності та діагностика потенціалу підприємства
 • Розробка антикризових заходів
 • Просування стартапів та інноваційних проектів

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Приватний підприємець
 • Керівник торгівельного підприємства
 • Державний службовець в органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Спеціаліст з аналізу торгівельних ринків
 • Фахівець у сфері електронної комерції
 • Фахівець розвитку торгівельної мережі
 • Професійний учасник фондового ринку
 • Менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання
 • Товарні, фондові та валютні біржі
 • Агентства з нерухомості
 • Інвестиційні компанії
 • Дилерські та брокерські компанії
 • Установи Державного казначейства
 • Фіскальні органи
 • Районні та обласні державні адміністрації
 • Органи місцевого самоврядування
 • Навчальні заклади

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,25

Математика
К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,45

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Іноземна мова або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі