Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою відбору, опрацювання, передачі, зберігання, відтворення і використання інформації.

В приладобудуванні ІТ – це зчитування інформації від сенсорів, створення мікропроцесорних обчислювальних засобів для її опрацювання (вбудовані мікропроцесорні засоби), формування керуючих впливів у системах автоматичного керування.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

3D екскурсія навчальними аудиторіями

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Метрологія
 • Взаємозамінність і стандартизація
 • Конструювання приладів
 • Комп’ютерна електроніка, схемотехніка і програмування
 • Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем
 • Схемотехніка електронних вузлів приладів
 • Теорія автоматичного управління
 • Технологія приладобудування
 • Математичне моделювання приладових систем
 • Основи теорії вимірювальних приладів

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проектування електронних вузлів вимірювання і керування мехатронними системами
 • Розробка систем моніторингу електроживлення
 • Розробка програмного забезпечення для вбудованих систем

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер-технолог підприємства
 • Технік-конструктор на підприємстві
 • Метролог Державної метрологічної служби
 • Інженер сервісної служби та контролю вимірювальної апаратури
 • Конструктор сучасних приладів та систем
 • Менеджер метрологічної служби

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Конструкторські бюро
 • Науково-дослідні інститути
 • Центри з метрології, стандартизації та сертифікації
 • Екологічні установи
 • Підприємства та малі підприємства у галузі виробництва приладів та приладових систем

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова
К1=0,4

Математика
К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі