Об’єктами професійної діяльності випускників є: готельно-ресторанна сфера обслуговування: готельне обслуговування та ресторанне обслуговування. Ціллю навчання є підготовка соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, які володіють загальними і спеціальними компетентностями.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Економіка підприємств сфери послуг
 • Економічна та майнова безпека бізнесу
 • Організація готельно-ресторанного господарства
 • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 • Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу
 • Інфраструктура готельно-ресторанного господарства
 • Кухні народів світу
 • Міжнародна готельна індустрія
 • Організація логістичного обслуговування в галузі
 • Організація роботи персоналу в галузі
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління маркетинговими комунікаціями
 • Фінансове забезпечення діяльності

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем в професійній діяльності готельно-ресторанної сфери

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення
 • Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства
 • Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
 • Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства
 • Менеджери (управителі) в ресторанах
 • Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
 • Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
 • Професіонали із готельної та ресторанної справи
 • Професіонали в галузі санаторно-курортної справи

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Готелі
 • Ресторани
 • Санаторії
 • Туристичні фірми

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,4

Іноземна мова
К2=0,25

Фізика або Математика або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,25

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Іноземна мова або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі