Бакалавр з Агроінженерії здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Трактори і автомобілі
 • Агрономія
 • Сільськогосподарські машини та знаряддя для рослинництва
 • Комп’ютерне моделювання та основи проектування в агроінженерії
 • Автоматизована робота сільськогосподарських машин
 • Машини та обладнання для тваринництва
 • Експлуатація та технічний сервіс сільськогосподарських машин
 • Ремонт сільськогосподарської техніки
 • Організація і технології механізованих робі
 • Технології та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції
 • Основи теорії сільськогосподарських машин

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Моделювати та проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва
 • Конструювати машини на основі графічних інструментів автоматизованого проектування
 • Комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин, автоматизовувати технологічні процеси сільськогосподарського виробництва
 • Виконувати монтаж, налагодження, діагностування, випробування та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки
 • Організовувати роботу та адміністративне управління виробничими підрозділами агропромислового виробництва
 • Виконувати економічне обґрунтування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Механік
 • Технік
 • Диспетчер
 • Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
 • Лаборант
 • Технік-лаборант
 • Агротехнік
 • Технік-агрохімік
 • Технік-технолог
 • Майстер виробничого навчання
 • Майстер виробничого підрозділу

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Науково-виробничі об’єднання АПК
 • Підприємства з проектування, виготовлення та реалізації машин і обладнання АПК
 • Ремонтні підприємства, станції технічного обслуговування та сервісні центри техніки АПК
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії
 • Фермерські господарства

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі