Бакалавр з Агроінженерії здатний  розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Вступ до фаху
 • Агрозахист
 • Деталі машин і ПТО
 • Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва
 • Основи агрономії та технології вирощування сільськогосподарських культур
 • Автоматизована робота сільськогосподарських машин
 • Експлуатація та технічний сервіс сільськогосподарських машин
 • Експлуатація сільськогосподарських машин
 • Машини та обладнання для тваринництва
 • Моделювання сільськогосподарських процесів та машин
 • Організація і технологія механізованих робіт
 • Прикладні програми в агроінженерії
 • Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок
 • Технічний сервіс та ремонт машин агровиробництва
 • Технології первинної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проєктувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук
 • Конструювати машини на основі графічних моделей просторових форм та інструментів автоматизованого проєктування
 • Вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства
 • Проєктувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції
 • Комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин
 • Виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання
 • Планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання
 • Організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва
 • Здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві
 • Моделювати елементи сільськогосподарських машин та процесів аграрного виробництва

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Механік
 • Технік
 • Диспетчер
 • Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
 • Лаборант
 • Технік-лаборант
 • Агротехнік
 • Технік-агрохімік
 • Технік-технолог
 • Майстер виробничого навчання
 • Майстер виробничого підрозділу

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства агропромислового комплексу
 • Центри сервісного обслуговування машин
 • Підприємства переробки сільськогосподарської продукції
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії
 • Фермерські господарства

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Перелік сертифікатів ЗНО (НМТ) та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Основні

за державним замовленням:

Українська мова

0,3

Математика

К = 0,3

Вибіркові

Історія України

К= 0,3

Іноземна Мова

0,3

Біологія

0,3

Фізика

0,3

Хімія

0,3