Фахівці спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» отримують навики розрахунку, проектування та експлуатації електротехнічного устаткування.

Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій.

Підготовка здійснюється на кафедрі електричної інженерії

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Електроенергетика
 • Теплоенергетика
 • Нетрадиційна енергетика
 • Енергоефективні технології
 • Енергетичний менеджмент та аудит
 • Економіка
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Інформатика

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електро-механічних комплексів та систем
 • Визначати принципи побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів
 • Оцінювати роботу електроенергосистем та розробляти заходи щодо підвищення її енергоефективності. ПРН 4. Застосовувати комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування (CAD), виготовлення (CAM) та інженерних розрахунків (CAE) для розрахунку та аналізу статичної та динамічної стійкості енергосистем
 • Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні
 • Збирати інформацію про найбільші аварійні ситуації в електроенергетиці для унеможливлення їх повторення в майбутньому
 • Поєднувати традиційну та альтернативну енергетику для підвищення надійності і ефективності енергосистеми
 • Оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках
 • Оцінювати надійність роботи електроустановок енергосистем та споживачів електроенергії в умовах існування зовнішніх впливів та електромагнітних завад
 • Знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі
 • Дискутувати на професійні теми
 • Пояснювати значення традиційної та відновлювальної енергетики для врівноваженого економічного розвитку країни
 • Виконувати задачі з технічного обслуговування електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок
 • Вдосконалювати навички роботи з персональним комп’ютером при виконанні розрахунків усталених режимів роботи електричних мереж низької та високої напруги

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Енергетик
 • Енергетик виробництва
 • Енергетик дільники
 • Енергетик цеху
 • Енергодиспетчер
 • Технік з експлуатації біоенергетичних установок
 • Фахівець із нетрадиційних видів енергії
 • Технік з експлуатації вітроенергетичних установок
 • Технік з експлуатації гідроенергетичних установок
 • Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок
 • Технік-електрик
 • Технік-енергетик

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Обласні енергопостачальні компанії
 • Обласні теплокомуненерго
 • Обласні газопостачальні компанії
 • Управління магістральних газопроводів
 • Міські та районні електричні мережі
 • Міські тепломережі
 • Міське газопостачання (міськгази)
 • Міське водопостачання (водоканали)
 • Комунальні підприємства «Міськсвітло»
 • Корпорація «ВАТРА»
 • СП «Ватра – Шредер»
 • ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»
 • ПАТ «Тернопільський радіозавод “Оріон”»
 • ПАТ «Укртелеком»
 • Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕКи)
 • Гуртовні електротехнічного обладнання
 • Гуртовні товарів для тепловодогазопостачання та водовідведення
 • Приватні підприємства електро- та теплотехнічного напрямків
 • Енергоаудиторські та консалтингові компанії

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,4

Математика

К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату
К4=0,09

Підготовчі курсиК5=0,01

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі