Фахівці спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» отримують навики розрахунку, проектування та експлуатації електротехнічного устаткування.

Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій.

Підготовка здійснюється на кафедрі електричної інженерії

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Електричні системи та мережі
 • Відновлювальні джерела енергії
 • Електропостачання
 • Сучасний електропривід
 • Споживачі електричної енергії
 • Техніка високих напруг
 • Промислова електроніка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Вимірювання та облік енергії
 • Штучний інтелект в електричній інженерії
 • Інтелектуальні системи управління енергооб’єктами 
 • Енергетичний менеджмент
 • Моделювання, розрахунок та дизайн систем штучного освітлення

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електро-механічних комплексів та систем
 • Визначати принципи побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів
 • Оцінювати роботу електроенергосистем та розробляти заходи щодо підвищення її енергоефективності. Застосовувати комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування, виготовлення та інженерних розрахунків  для розрахунку та аналізу статичної та динамічної стійкості енергосистем
 • Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні
 • Збирати інформацію про найбільші аварійні ситуації в електроенергетиці для унеможливлення їх повторення в майбутньому
 • Поєднувати традиційну та альтернативну енергетику для підвищення надійності і ефективності енергосистеми
 • Оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках
 • Оцінювати надійність роботи електроустановок енергосистем та споживачів електроенергії в умовах існування зовнішніх впливів та електромагнітних завад
 • Знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі
 • Дискутувати на професійні теми
 • Пояснювати значення традиційної та відновлювальної енергетики для врівноваженого економічного розвитку країни
 • Виконувати задачі з технічного обслуговування електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок
 • Вдосконалювати навички роботи з персональним комп’ютером при виконанні розрахунків усталених режимів роботи електричних мереж низької та високої напруги

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер-енергетик 
 • Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
 • Інженер з релейного захисту і електроавтоматики
 • Інженер служби ліній енергопідприємства
 • Інженер служби розподільчих мереж
 • Енергодиспетчер
 • Технік з експлуатації біоенергетичних установок
 • Фахівець із нетрадиційних видів енергії
 • Професіонал з енергетичного менеджменту

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Обласні енергопостачальні компанії
 • Міські та районні електричні мережі
 • Міські тепломережі
 • Міське газопостачання (міськгази)
 • Міське водопостачання (водоканали)
 • Комунальні підприємства «Міськсвітло»
 • ВАТ “ОСПКорпорація “ВАТРА”
 • СП “Шредер”
 • ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
 • Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕКи)
 • Приватні підприємства електро- та теплотехнічного напрямків
 • Енергоаудиторські та консалтингові компанії

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,3

Математика

К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,09

Підготовчі курсиК5=0,01

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі