Будівельна галузь України на сьогоднішній день відноситься до найрентабельніших напрямків економіки. Затребуваність кваліфікованих інженерів-будівельників суттєво перевищує кількість випускників вишів.

Сферою професійної діяльності наших випускників є:

 • будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція та відновлення існуючих будівель;
 • розроблення архітектурно-планувальних проектів;
 • розрахунки міцності та стійкості складних просторових конструкцій;
 • використання комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії;
 • розроблення кошторисів та техніко-економічний аналіз господарської діяльності будівельних організацій;
 • наукові дослідження в галузі будівництва;
 • викладацька діяльність.
Підготовка здійснюється на кафедрі будівельної механіки

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельне матеріалознавство
 • Проектування конструкцій
 • Водопостачання та водовідведення
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Основи автоматизації проектування в будівництві
 • Основи і фундаменти
 • Основи проектної справи і конструювання
 • Програмне забезпечення інженерних розрахунків
 • Будівельна механіка
 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • Проектування конструкцій
 • Економіка і менеджмент у будівництві
 • Електротехніка в будівництві
 • Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів
 • Обстеження і випробування будівель і споруд
 • Організація будівництва

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Отримання в процесі навчання необхідних знань для інженера-будівельника з експлуатаційним напрямком діяльності для роботи з наявною проектною документацією

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер-будівельник
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Інженер з проектно-кошторисної роботи

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства у галузі будівництва
 • Виробничо-технічні,  експлуатаційні служби будівельних підприємств, цехів, дільниць, що забезпечують будівництво.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Математика


К2=0,3

Історія України або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі