Людська психіка, людське підсвідоме є насправді центром та першопричиною усього, що нас оточує. Той, хто намагається осягнути хоча б більшу частину закономірностей, на яких базується людська психологія, завжди буде потрібним спеціалістом усюди. Адже ані якісна організація робочих процесів, ані повноцінна самореалізація через професійну діяльність, ані ефективне налагодження професійних та неформальних зв’язків між людьми неможливі без знання психології.

Підготовка здійснюється на кафедрі психології

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Загальна психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Диференційна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Основи психотерапії
 • Основи сугестопедії
 • Психологічна експертиза
 • Термінова психологічна допомога
 • Клінічна психологія; конфліктологія
 • Основи психологічної корекції
 • Психологічне консультування
 • Психологія спілкування
 • Психологія управління

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Застосування теоретичних і прикладних знань для проведення психологічних досліджень
 • Надання психологічної допомоги
 • З’ясовування причин виникнення конфліктних ситуацій, з огляду на статеві, вікові, індивідуальні відмінності
 • Використання методів і способів самоконтролю та самовдосконалення
 • Володіння емоційно-вольовою сферою
 • Реалізація методів психологічної допомоги: тренінги, психодрама, арт-терапія, рольові ігри
 • Вміння розвивати здібності особистості
 • Оптимізація пізнавальної діяльності (розвиток уваги, пам’яті, мислення)
 • Психологічна корекція особистісного розвитку
 • Психотерапевтична робота
 • Просвітницька робота; психологічна профілактика

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Організатор з персоналу
 • Помічник керівника виробничого підрозділу
 • Інспектор з соціальної допомоги

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Актуальність професії психолог, на сьогоднішній день, визначається низкою державних та приватних установ. Роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих працівниках, а людям, які звертаються в психологічні центри, потрібна допомога фахівців. Сфер реалізації дуже багато. Психологи, як висококваліфіковані спеціалісти, потрібні в багатьох сферах – від освіти до оборонної промисловості. Вибір залежить від прагнення  зробити кар’єру та досягти успіху в певному напрямку:
 • Система освіти: психолог дошкільних установ; шкільний психолог.
 • Організації: консультант з  добору кадрів; консультант з управління; психолог дитячого центру творчості і дозвілля;  служби порятунку, митниці, психолог соціально-психологічної служби.
 • Військові організації:  психолог  реабілітаційного центру, тощо.
 • Правоохоронні органи: психолог виправного центру для неповнолітніх, психолог у колонії строгого режиму тощо.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,4

Математика
К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Біологія


К2=0,3

Історія України або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі