Системний аналітик – одна з найбільш запотребованих новітніх професій, що базується на ІТ-технологіях та математичному моделюванні. Завдяки своїй універсальній підготовці такий фахівець здатний у відповідь на складну проблему розробити проект її вирішення в будь-якій сфері діяльності людини.

Інструментарій системного аналітика – методи моделювання, системного аналізу, методи оптимізації та дослідження операцій, техніка прогнозів та ризиків, теорія керування та прийняття рішень, теорія ігор та конфліктів, експертне оцінювання, досвід та інтуїція.

Підготовка магістрів здійснюється на кафедрі комп’ютерних наук

Підготовка бакалаврів здійснюється на кафедрі математичних методів в інженерії

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Бакалавр:

 • Машинне навчання
 • Системи комп’ютерної математики
 • Дослідження операцій
 • Методи оптимізації
 • Основи фінансової математики
 • Хмарні технології
 • Глибинне навчання
Магістр:
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів
 • Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань
 • Сховища даних
 • Технології інформаційного менеджменту
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

Системний аналітик уміє розробляти та тестувати програмне забезпечення у різних галузях застосування, проводити аналіз інформації з використанням сучасних технологій Big Data, штучного інтелекту та ін.

Системний аналітик є керівником проекту з широким світоглядом, що забезпечує виконання вимог підприємств шляхом розробки, впровадження або вдосконалення ІТ-систем.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • SEO-спеціаліст
 • Системний адміністратор
 • Адміністратор баз даних
 • Консультант з ІТ-систем
 • Керівник або менеджер проектів в області ІТ
 • Спеціаліст по інформаційним системам
 • Тестувальник програмного забезпечення
 • Спеціаліст служби технічної підтримки

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Державні та комерційні підприємства і компанії
 • IT-підприємства, що займаються системною інтеграцією і розробкою програмного забезпечення на замовлення
 • ІТ-компанії, які впроваджують та підтримують роботу інформаційних систем підприємств
 • Банківські та фінансові установи
 • Органи державного управління
 • Підприємства телекомунікацій
 • Силові структури та відомства
 • Проектні, конструкторські та науково-дослідницькі заклади
 • Засоби масової інформації

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова
К1=0,3

Математика
К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі