Підготовка магістрів здійснюється на кафедрі комп’ютерних наук

Підготовка бакалаврів здійснюється на кафедрі математичних методів в інженерії

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Перелік сертифікатів НМТ 2024 та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Основні

за державним замовленням:

Українська мова

0,3

Математика

К = 0,3

Історія України

К= 0,3

Вибіркові

Іноземна Мова

0,3

Біологія

0,3

Фізика

0,3

Хімія

0,3

Українська література

0,3

Географія

0,3