Системний аналітик – одна з найбільш актуальних, нових професій, що грунтується на ІТ- технологіях та математичних методах. Завдяки своїй універсальній підготовці такий фахівець здатен розв’язати задачі інтелектуального аналізу даних у будь якій галузі діяльності людини. Інструменти системного аналізу складаються з восьми компонент. До них належить математичний апарат, методи оптимізації, дослідження операції, техніка прогнозу та оцінка ризиків, методи створення програм, машинне навчання та аналіз даних.
Основні задачі спеціалістів з інтелектуального аналізу даних -аналіз діяльності підприємств, її автоматизація, складання технічних завдань, створення специфікацій програмного забезпечення, його подальше відлагодження, аналіз неочевидних залежностей у даних, підготовка аналітичних звітів та спілкування з зацікавленими особами.

Підготовка магістрів здійснюється на кафедрі комп’ютерних наук

Підготовка бакалаврів здійснюється на кафедрі математичних методів в інженерії

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Бакалавр:

 • Програмування (C++, .Net, Java, Python)
 • Теорія алгоритмів
 • Дискретна математика
 • Бази даних (SQL, NoSQL)
 • Великі дані (Big Data)
 • Машинне навчання
 • Системи комп’ютерної математики
 • Методи оптимізації
 • Основи фінансової математики
 • Хмарні технології
 • Глибинне навчання
Магістр:
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів
 • Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань
 • Сховища даних
 • Технології інформаційного менеджменту
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

Системний аналітик уміє розробляти та тестувати програмне забезпечення у різних галузях застосування, проводити аналіз інформації з використанням сучасних технологій Big Data, штучного інтелекту та ін.

Системний аналітик є керівником проекту з широким світоглядом, що забезпечує виконання вимог підприємств шляхом розробки, впровадження або вдосконалення ІТ-систем.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Спеціаліст з аналізу даних (Data Analyst)
 • Дата сайнтист (Data Scientist)
 • ML інженер (ML Engineer)
 • Розробник ПЗ (Software Developer)
 • Системний адміністратор (System Administrator)
 • Адміністратор баз даних (DB Developer)
 • Консультант з ІТ-систем (Software Consultant)
 • Керівник або менеджер проектів в області ІТ (Project Manager)
 • Спеціаліст по інформаційним системам (IT specialist)

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Державні та комерційні підприємства і компанії
 • IT-підприємства, що займаються системною інтеграцією і розробкою програмного забезпечення на замовлення
 • ІТ-компанії, які впроваджують та підтримують роботу інформаційних систем підприємств
 • Банківські та фінансові установи
 • Органи державного управління
 • Підприємства телекомунікацій
 • Силові структури та відомства
 • Проектні, конструкторські та науково-дослідницькі заклади
 • Засоби масової інформації

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова

К1=0,3

Математика

К2=0,5

Історія України

К3=0,2

Інформаційні матеріали по освітній програмі