Спеціальність орієнтована на:

 • розробку автоматизованих систем управління технологічними та бізнес-процесами підприємств різних галузей;
 • створення засобів автоматизації з використанням мікропроцесорної та комп’ютерної техніки;
 • інтегральне застосування комп’ютерної техніки в процесі проектування, впровадження та експлуатації автоматизованих систем;
 • розробку сучасних інформаційних технологій та систем управління базами даних.

Спеціалізації:

• Автоматизоване управління технологічними процесами

• Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмування
 • Системи управління базами даних
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерно-інтегровані технології
 • Теорія автоматичного керування
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проектування, створення та експлуатація автоматизованих систем керування технологічними та бізнес-процесами

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер
 • Конструктор
 • Програміст
 • Молодший науковий співробітник
 • Викладацькі та керівні посади

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства, що працюють у сфері інформаційних технологій
 • Компанії, які займаються автоматизованим виробництвом
 • Фірми, що працюють у галузі комп’ютеризованих систем управління

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова та література

К1=0,4

Математика


К2=0,3

Фізика або Іноземна мова

К3=0,2

Середній бал атестату

К4=0,09

Підготовчі курси

К5=0,01

Інформаційні матеріали по освітній програмі