Освітньо-професійні програми:

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»

Вивчається програмне, технічне та інформаційне забезпечення комп’ютеризованих систем керування у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Програмне забезпечення. Вивчаються сучасні мови програмування (C#, Java, JavaScript,SQL, PHP, Python), крос-платформне програмування та прикладні програмні засоби розробки систем керування.
 
Технічне забезпечення. Вивчаються мікропроцесорні засоби управління, організація комп’ютерних та промислових мереж, програмування контролерів та систем з числовим програмним управлінням класу PCNC (з використанням програмного забезпечення CoDeSys, SolidWorks, RobotStudio), а також проєктування комплексних систем захисту даних.
 
Інформаційне забезпечення. Вивчається архітектура багаторівневих систем керування, SCADA-системи, Web-технології, системи штучного інтелекту, методи аналізу та обробки даних
 

Спеціалізації:

• Автоматизоване управління технологічними процесами

• Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Кафедра, на яких здійснюється підготовка: Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Математичне програмування
 • Проєктування прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем
 • Програмування систем управління технологічним обладнанням
 • Крос-платформне програмування
 • Архітектура комп’ютерних систем
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Комп’ютерні мережі
 • Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах
 • Комплексна безпека інформаційних мережевих систем
 • Програмні засоби візуалізації та управління технологічними процесами
 • Проєктування комп’ютеризованих систем управління
 • Теорія інформації та кодування
 • Операційні системи
 • Системи управління базами даних
 • Хмарні технології та обчислення
 • Смарт-технології та промисловий інтернет речей
 • Web-технології в системах автоматизації
 • Комп’ютерні системи штучного інтелекту

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проєктування комплексної ІТ-інфраструктури для автоматизації технологічних та бізнес-процесів
 • Розробка прикладного програмного забезпечення з використанням методів штучного інтелекту та паралельних обчислень
 • Розробка мобільних програмних додатків систем управління
 • Розробка Web-аплікацій систем автоматизації
 • Проєктування комп’ютерних та промислових мереж для організації комунікації інтелектуальних пристроїв на основі інтернету речей
 • Проєктування мережевих систем з комплексним захистом інформації
 • Програмування контролерів та систем з числовим програмним управлінням для комп’ютеризованого керування об’єктами та процесами.
 • Проєктування та адміністрування баз даних

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер програміст
 • Інженер з комп’ютерних систем керування
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Системний інтегратор
 • Мережевий адміністратор
 • Адміністратор баз даних
 • Веб-дизайнер

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Вітчизняні та закордонні компанії з проектування й супроводу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.
 • Компанії, що здійснюють розробку та супровід автоматизованих інтелектуальних систем («розумний будинок»).
 • Вітчизняні та закордонні ІТ-компанії з створення прикладного програмного забезпечення
 • Виробники програмно-апаратних автоматизованих комплексів
 • ІТ-відділи державних та приватних підприємств (адміністрування комп’ютерних мереж, Web-дизайн, тестування ПЗ та інше).
 • Комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки»

Освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки» передбачено ґрунтовне вивчення сучасних інформаційних технологій: мов програмування (С#, Python, Java, .Net, RAPID та інші), комп’ютерних мережевих технологій, програмних пакетів для проектування (CoDeSys, SolidWorks, MathCAD, MathLab та інші), моделювання (RobotStudio, Multisim, Ansys та інші) та симуляції (Design Tool, Robot Operating System, Cura та інші) функціонування систем автоматики, робототехніки та вивчення іноземної мови.

 

Пишіть нам:

Email: kaf_av@tntu.edu.ua

Viber(Савків В.Б.) : 0676816933

Кафедра, на яких здійснюється підготовка: Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Основи мехатроніки та робототехніки
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Алгоритмізація та програмування
 • Програмування мобільних роботів на Python
 • Програмування мехатронних та робототехнічних систем
 • Програмування логічних інтегральних схем
 • Архітектура інформаційних управляючих систем
 • Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем
 • Хмарні технології та обчислення
 • Аналіз та обробка великих даних
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • 3D-моделювання та прототипування
 • Моделювання інформаційних та мехатронних систем
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Приводи та автоматика мехатронних систем
 • Проєктування систем автоматизації
 • Програмно-технічні засоби систем автоматичного регулювання
 • Теорія автоматичного управління
 • Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка
 • Автоматизація технологічних процесів і виробництв
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розробка прикладного програмного забезпечення для мехатронних та робототехнічних систем.
 • Програмування та використання прикладних програмних середовищ.
 • Розробка 3Д моделей та прототипування кіберфізичних систем.
 • Розробка програмних продуктів із використанням штучного інтелекту та хмарних технологій .
 • Побудови інформаційно-управляючих систем бізнес процесів.
 • Програмування автоматизованих систем на базі мікропроцесорної техніки.
 • Проєктування систем автоматики та робототехніки для різних галузей.
 • Проєктування мережевих систем передачі даних.
 • Розробка автоматизованих систем управління технологічними та бізнес-процесами.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Програміст (С# Developer, .Net Developer, Python Developer, Java Developer, Robotics Software Engineer, ROS Developer та інші)
 • Інженер комп’ютерно-інтегрованих систем
 • Системний інтегратор та Конструктор
 • Інженер з хмарних сервісів та технологій (Cloud Engineer, Data Engineer та інші)
 • Аналітик даних (Data Analysis, Data Engineer та інші)
 • Керівник компанії та відділення.

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • В державному чи приватному  виробничому та ІТ секторах України та Європейського Союзу, зокрема:
 • Проєктування та впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики;
 • Розробка інтелектуальних робототехнічних систем;
 • Розробка та тестування програмної продукції;
 • Адміністрування баз даних;
 • Автоматизації технологічних процесів у різних галузях промисловості, енергетиці та транспорті;
 • Проєктування та програмування автоматизованого наукового-дослідного устаткування.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова та літератураК1=0,4

Математика
К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату
К4=0,1