Спеціальність орієнтована на:
 • організацію та управління транспортними процесами та системами;
 • вирішення актуальних задач технічного, організаційного та технологічного забезпечення автомобільних перевезень.

Підготовка здійснюється на кафедрі автомобілів

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Міжнародні перевезення
 • Логістика
 • Транспортне право
 • Митне право
 • Організація митної діяльності
 • Організація автомобільних перевезень
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проектування транспортних систем та вирішення практичних проблем у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на основі системного підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Організатор з обслуговування перевезень
 • Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності
 • Інженер з транспорту
 • Інспектори з безпеки руху
 • Ревізор автомобільного транспорту
 • Ревізор з безпеки руху
 • Експедитор транспортний
 • Агент з митного оформлення вантажів та товарів
 • Агент із замовлень населення на перевезення
 • Адміністратор пасажирської служби

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства, що працюють у сфері пасажирських та вантажних перевезень
 • Транспортні, транспортно-логістичні та транспортно-експедиторські компанії різних форм власності
 • Транспортні відділи державних установ і проектні та науково-дослідні інститути

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі