Освітньо-професійна програма "Інформаційна справа та соціальні комунікації"

Обʼєктами професійної діяльності випускників є інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах. Ціллю навчання є підготовка соціально мобільних, конкуренто-спроможних висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють загальними і спеціальними компетенціями. 

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Архівознавство; 
 • Аналітико-синтетичне опрацювання інформації; 
 • Бібліотекознавство; 
 • Діловодство; 
 • Інформаційні технології та інформаційні ресурси; 
 • Національну інформаційну політику;
 • Соціальні комунікації; 
 • Електронний документообіг; 
 • Системи управління базами даних; 
 • Технології документування інформації;
 • Управління проєктами в інформаційній галузі; 
 • Цифрові колекції інформаційних установ.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розвʼязування складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);
 • Керівник функціонального підрозділу; 
 • Керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);
 • Керівник підприємства (у сфері інформаційної діяльності);
 • Керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);
 • Фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • Референт; 
 • Музеєзнавець; 
 • Архівознавець; 
 • Організатор діловодства

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Державні органи управління; 
 • Інформаційні агентства та інформаційно-аналітичні служби; 
 • Центри науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; 
 • Адміністративні, кадрові та діловодні служби державних та комерційних організацій;
 • Сфера засобів масової інформації, рекламні та консалтингові фірми; 
 • Архіви та архівні підрозділи установ та організацій.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Перелік сертифікатів ЗНО (НМТ) та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Основні

за державним замовленням:

Українська мова

0,3

Математика

К = 0,3

Вибіркові

Історія України

К= 0,3

Іноземна Мова

0,3

Біологія

0,3

Фізика

0,3

Хімія

0,3