Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання

Освітня програма «Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання» – має широку міжгалузеву спрямованість (машинобудування, оборонно- промисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, агропромисловий комплекс та інше). На даний час значна кількість виробничих підприємств займаються проектуванням та виготовленням різного типу конструкцій із значною кількістю зварних з’єднань.

Основною перевагою даної освітньої програми є тісне поєднання зварювальних технологій та технологій машинобудування. Випускники даної спеціальності оволодіють рядом компетенцій пов’язаних з здатністю виконувати теоретичні і розрахунково-експериментальні роботи з елементами наукових досліджень для вирішення завдань прикладної механіки – завдань динаміки, міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, живучості, надійності та безпеки машин, конструкцій, споруд, установок, агрегатів, устаткування, приладів, апаратури і їх елементів; застосування інформаційних технологій, сучасних систем комп’ютерної математики, технологій кінцево-елементного аналізу, наукомістких комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного проектування, систем автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проєктами, маркетингу; організації роботи наукових, проектних і виробничих підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій у галузях машинобудування, оборонно- промислового комплексу, авіаційної та ракетно-технічної галузі, суднобудування, паливно-енергетичного комплексу, металургії, будівництва, агропромислового комплексу, хімічні технології та інше.

Підготовка здійснюється на кафедрі інжинірингу машинобудівних технологій

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Технологічні основи машинобудування
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Проектування, виробництво та інжиніринг зварних конструкцій
 • Теорія термічних процесів зварювання та металооброблення
 • Технології зварювання плавленням, наплавлення та напилення
 • Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском
 • Технології та устаткування машинобудівних виробництв
 • Інженерна графіка та CAD системи
 • Деталі машин  та основи автоматизованого конструювання
 • Моделювання систем та процесів в прикладній механіці
 • САМ та САЕ системи машинобудівних виробництв
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Автоматизовані та робототехнічні системи
 • Діагностика та контроль якості в машинобудівних виробництвах
 • Інжиніринг машинобудівних технологій*
 • Міцність, ресурс та безпека машин і конструкцій*
 • Проектування машинобудівних виробництв*
 • Технологічна підготовка та організація виробництва*
 • Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях*
 • Механіка руйнування матеріалів і конструкцій*
 • Інтегровані автоматизовані системи управління виробництвом*
 • Інженерія поверхні та реновація виробів*
 • Автоматизоване програмування та комп’ютерне моделювання процесів обробки *
 • Технології автоматизованого виробництва та виробнича логістика*

    *для магістерського рівня

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розроблення конструкторської та проектної документації
 • Проводити наладку зварювального обладнання та устаткування
 • Розроблення технологічного процесу виробництва зварних конструкцій
 • Розроблення технологій зварювання та споріднених процесів
 • Розрахунок та проектування зварних конструкцій
 • Створення інтегрованих текстових, табличних, ілюстративних та графічних документів;
 • Робота з базами даних та інформаційними ресурсами різного призначення
 • Конструювання деталей і виробі на основі тривимірного моделювання
 • Автоматизоване проектування технологічних процесів
 • Автоматизовне виконання розрахунків, математичного моделювання і методами прийняття рішень

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Механік
 • Механік виробництва
 • Механік дільниці
 • Механік з ремонту устаткування, технік з інструменту
 • Технік-конструктор (механіка)
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік-конструктор
 • Електромеханік
 • Технік з налагоджувань та випробувань
 • Технік з автоматизації виробничих процесів

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • У виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, дільниць, що забезпечують виробництво, експлуатацію та обслуговування широкої номенклатури зварних конструкцій та машин
 • На підприємствах з проектування та виробництва зварних конструкцій, відновлення та зміцнення деталей машин
 • Організації та підприємства, які займаються налагоджуванням і експлуатацією зварювального обладнання та устаткування, діагностикою зварних конструкцій та їх ремонтом
 • В області розроблення та інжинірингу технологічних процесів виробництва зварних конструкцій на підприємствах різних галузей і форм власності

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі