Підготовка та формування особистості фахівців, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Акцент підготовки проводиться на здатність виконувати теоретичні і розрахунково-експериментальні роботи з елементами наукових досліджень, вирішення завдань прикладної механіки – завдань динаміки, міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, живучості, надійності та безпеки машин, конструкцій,  споруд, установок, агрегатів, устаткування, приладів, апаратури і їх елементів; застосування інформаційних технологій, сучасних систем комп’ютерної математики, технологій кінцево-елементного аналізу, наукомістких комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного проектування, систем автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетинг; організація роботи наукових, проектних і виробничих підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій.

Спеціалізації:

• Технології та інжиніринг у зварюванні

• Технологія виготовлення та ремонту машин

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Спеціалізація “Технології та інжиніринг у зварюванні”:

 • Основи технологій зварювання
 • Контроль якості зварювання
 • Автоматизація зварювальних процесів
 • Зварювальні джерела живлення
 • Зварювання пластмас і паяння металів
 • Металургійні основи зварювання
 • Наплавлення та напилювання
 • Напруження та деформації при зварюванні
 • Основи проектування і виробництва зварних конструкцій
 • Теорія процесів зварювання
 • Технології зварювання тиском
 • Технологія та устаткування зварювання плавленням
 • Устаткування для зварювання тиском

Спеціалізація “Технологія виготовлення та ремонту машин”:

 • Технологічні основи машинобудування
 • Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ
 • Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин
 • Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
 • Експлуатація та обслуговування машин
 • Комп’ютерні технології в машинобудуванні
 • Механоскладальні дільниці та цехи
 • Основи технічної творчості та наукових досліджень
 • Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень
 • Технологічна оснастка
 • Технологія автоматизованого виробництва
 • Технологія обробки деталей тиском
 • Технологія обробки типових деталей та складання машин
 • Проектування машинобудівних виробництв
 • Проектування технологічної оснастки
 • Математичне моделювання технологічних процесів
 • Надійність машин
 • Організація виробництва
 • Технологічна підготовка виробництва
 • Технологія ремонту та відновлення деталей машин
 • Наукові дослідження і теорія експерименту
 • Автоматизовані системи механоскладального виробництва
 • Інформаційне забезпечення оброблення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням
 • Технологія поверхневого зміцнення деталей машин

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розроблення конструкторської та проектної документації
 • Проводити наладку зварювального обладнання та устаткування
 • Розроблення технологічного процесу виробництва зварних конструкцій
 • Розроблення технологій зварювання та споріднених процесів
 • Розрахунок та проектування зварних конструкцій
 • Створення інтегрованих текстових, табличних, ілюстративних та графічних документів;
 • Робота з базами даних та інформаційними ресурсами різного призначення
 • Конструювання деталей і виробі на основі тривимірного моделювання
 • Автоматизоване проектування технологічних процесів
 • Автоматизовне виконання розрахунків, математичного моделювання і методами прийняття рішень

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Механік
 • Механік виробництва
 • Механік дільниці
 • Механік з ремонту устаткування, технік з інструменту
 • Технік-конструктор (механіка)
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік-конструктор
 • Електромеханік
 • Технік з налагоджувань та випробувань
 • Технік з автоматизації виробничих процесів

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • У виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, дільниць, що забезпечують виробництво, експлуатацію та обслуговування широкої номенклатури зварних конструкцій та машин
 • На підприємствах з проектування та виробництва зварних конструкцій, відновлення та зміцнення деталей машин
 • Організації та підприємства, які займаються налагоджуванням і експлуатацією зварювального обладнання та устаткування, діагностикою зварних конструкцій та їх ремонтом
 • В області розроблення та інжинірингу технологічних процесів виробництва зварних конструкцій на підприємствах різних галузей і форм власності

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,35

Математика

К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,05

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі