Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність. Поширення цифрових інструментів, вимагають відповідних компетенцій і навичок фахівців у сфері обліку та оподаткування. Освітня програма «Діджитал-облік та консалтинг» формує у майбутніх фахівців систему знань, умінь та практичних навичок у сфері обліку і оподаткування та спрямована на: розуміння методів побудови електронного бізнесу, його інструментарію при роботі на різних сегментах ринку; застосування принципів використання цифрових технологій в обліку, аудиті та аналізі; практичне використання інструментарію хмарних та інших інноваційних технологій; розуміння кібер-загроз та системи захисту інформації, зокрема щодо організації системи інформаційної безпеки підприємства тощо.

Спеціалізація: Діджитал-облік та консалтинг

Підготовка здійснюється на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Діджиталізація обліку, аналізу та контролю в цифровій економіці
 • Інтегрований курс програмних засобів в обліку та консалтингу
 • Основи інформаційної безпеки та захисту інформації
 • Програмування в системах обліку та оподаткування
 • Сучасні веб-технології в обліку та консалтингу
 • Електронна комерція
 • Електронний документообіг в управлінні та адмініструванні
 • Звітність підприємств в умовах цифрової економіки
 • Аудит 
 • Консалтинг бізнес-процесів
 • Бізнес-аналіз
 • Податковий консалтинг
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Основи економічного контролю
 • Фінансовий консалтинг 
 • Оцінювання вартісних показників фінансової діяльності підприємства
 • Правове регулювання господарської діяльності
 •  

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Володіти системою ринкової орієнтації фінансово-господарської діяльності підприємства (установи, компанії, фірми)
 • Реалізовувати процедури здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 • Розуміти і реалізовувати знання діждитал-технологій для розв’язання завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та консалтингу.
 • Втілювати на практиці знання сучасних технологій інтелектуального аналізу в процесі інформаційного забезпечення системи управління суб’єктів ринку.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Діджитал аналітик,
 • Web-налітик
 • Бухгалтери та касири-експерти 
 • Помічники керівників 
 • Аудитор
 • Фахівець з оподаткування
 • Інформаційний аналітик
 • Модератор платформ взаємодії з клієнтами
 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки 
 • Інспектори податкової служби
 • Службовці зайняті з цифровими даними
 • Мережевий консультант з обліку і аудиту
 • Внутрішній аудитор 
 • Статистики-обліковці та службовці, що займаються фінансовими операціями
 • Віртуальний бухгалтер

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Вітчизняні та спільні підприємства всіх форм власності
 • Філії та представництва міжнародних компаній
 • Банківські установи та страхові компанії
 • Інвестиційні та фінансові компанії
 • Аудиторські компанії
 • Консалтингові компанії
 • Компаніях провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки
 • Обліково-аналітичних старт-центрах тата антикризових бізнес-хабах
 • Центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом
 • Центах інформаційної безпеки бізнесу
 • Органи державної фіскальної служби
 • Державні органи виконавчої влади всіх рівнів
 • Приватні консультанти з питань обліку

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,3

Математика
К2=0,3

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі