Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Інтеграційні процеси в економічному розвитку держави вимагають підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б могли забезпечити ведення обліку і контролю за фінансовою діяльністю підприємств; економічну обґрунтованість дій; об’єктивну оцінку фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень і їх виконання; прогнозування фінансових показників і проведення стратегічного економічного аналізу; контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Спеціалізація: Аудит та бізнес-консалтинг

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Бухгалтерський облік
 • Аудит
 • Фінансовий аналіз
 • Податкові розрахунки та контроль
 • Облік і звітність в оподаткуванні

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Володіти системою ринкової орієнтації виробничої діяльності підприємства (установи, компанії, фірми)
 • Аналізувати господарську діяльність підприємства
 • Розробляти та вести облікову, економічну та фінансову документацію
 • Користуватись сучасною електронно-обчислювальною технікою та досконало і професійно знати методи й способи ведення бухгалтерського обліку за допомогою комп’ютера

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Бухгалтер
 • Помічник бухгалтера
 • Аудитор
 • Фінансовий аналітик
 • Касир

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Вітчизняні та спільні підприємства всіх форм власності
 • Філії та представництва міжнародних компаній
 • Банківські установи та страхові компанії
 • Інвестиційні та фінансові компанії
 • Пенсійні фонди
 • Аудиторські компанії
 • Органи державної фіскальної служби
 • Фондові та товарні біржі
 • Консалтингові компанії
 • Державні органи виконавчої влади всіх рівнів
 • Державні органи законодавчої влади всіх рівнів
 • Науково-дослідні інститути
 • Приватні консультанти з питань обліку
 • Навчальні заклади з економічної освіти
 • Консультаційні центри
 • Підприємства малого бізнесу

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література

К1=0,3

Математика


К2=0,3

Іноземна мова або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі