Формування особистості фахівця з публічного управління та адміністрування, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання. Спеціальність спрямована на підготовку фахівців для вирішення стратегічних завдань державних органів, установ, організацій з використанням електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

Підготовка здійснюється на кафедрі менеджменту та адміністрування

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Державне та регіональне управління
 • Електронне урядування
 • Менеджмент публічних установ та організацій
 • Електронна демократія
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
 • Інформаційні ресурси та сервіси у публічному адмініструванні
 • Стратегічне управління в публічній організації
 • Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
 • Електронні послуги на місцевому рівні
 • Муніципальний бренд-менеджмент

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Виявляти загальні тенденції та можливості розвитку публічної організації, адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності
 • Організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності
 • Організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування
 • Організувати систему е-документообігу в організації

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Державний службовець місцевих державних адміністрацій
 • Спеціаліст з питань кадрової роботи в органах виконавчої влади
 • Службовець, який виконує функції помічника керівника
 • Радник, секретар  публічної організації
 • Спеціаліст у галузі електронного урядування
 • Спеціаліст по зв’язках з громадськістю

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Центральні органи виконавчої влади
 • Місцеві органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Інституції громадянського суспільства
 • Некомерційні організації
 • Міжнародні неурядові організації
 • Міждержавні органи та структури
 • Науково-освітні установи

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,4

Математика
К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,4

Іноземна мова або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі