Спеціальність орієнтована на:
 • освоєння методів і технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням: об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування (С/С++, Java/J2EE, С#/.Net), інструментальних засобів та середовищ розроблення (Visual Studio, Eclipse, NetBeans), баз даних, міжплатформного застосування;
 • вивчення теорії і практики конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікацію, тестування, еволюцію програмного забезпечення, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів.
Підготовка здійснюється на кафедрі програмної інженерії

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Архітектура програмного забезпечення
 • Бази даних
 • Веб-технології
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Паралельне програмування
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • Розробка програм на C# та технологія .NET
 • Скриптові технології розробки web-застосувань
 • Технології JEE
 • Іноземна мова професійно-ділового спрямування

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проектування складних програмних систем методами програмної інженерії, комп’ютинґу, об’єктно-орієнтованими технологіями

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Програміст
 • Тестувальник
 • Спеціаліст з якості ПЗ
 • Менеджер програмного проекту
 • Системний адміністратор
 • Адміністратор бази даних
 • Архітектор ПЗ
 • Team Lead
 • Дизайнер або розробник користувацьких інтерфейсів

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

В державному та приватному секторах IT-компаній України та Європейського Союзу у різних сферах діяльності, зокрема:
 • програмування та менеджмент програмних проектів;
 • адміністрування комп’ютерних мереж;
 • Web-програмування;
 • тестування ПЗ;
 • розробка автоматизованих та інтелектуальних систем і підтримка наукових досліджень (R&D);
 • науково-педагогічна діяльність.

Перелік сертифікатів ЗНО (НМТ) та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,3

Математика

К2=0,5

Історія України

К3=0,2

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі