Підготовка бакалаврів з маркетингу, які володіють інноваційним креативним мисленням, фундаментальними знаннями та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення спеціалізованих задач, науково-дослідних завдань, практичних проблем та ефективного управління маркетинговою діяльністю.

Підготовка здійснюється на кафедрі промислового маркетингу

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Маркетинг
 • Інтерактивний маркетинг
 • Інформаційний маркетинг
 • Логістика
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Екомаркетинг
 • Інтернет-маркетинг
 • Маркетинг у соціальних мережах
 • Мерчандайзинг
 • Рекламний креатив
 • Трейд-маркетинг

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Організація маркетингової політики підприємтсва
 • Вивчення вподобань покупців і підвищення рівня товарообігу фірми, на яку працює маркетолог
 • Здійснення розробки рекламної продукції для різних заходів і підтримки дилерських і дистриб’юторських мереж
 • Вивченням стратегій конкурентів і динаміки продажів їхньої продукції
 • Формування концепції, за допомогою якої здійснюється просування товару на споживчому ринку (в тому числі стратегії ребрендингу, популяризації та просування товарної марки)
 • Вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку, розрахунку його місткості, визначення прогнозних показників збуту продукції

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Консультант з маркетингу (маркетолог-експерт)
 • Мерчендайнзер
 • Маркетолог-аналітик
 • Рекламіст
 • Трейд-маркетолог
 • Логіст
 • Інтернет-маркетолог
 • SMM – менеджер
 • Копірайтер
 • Супервайзер

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • На підприємствах, фірмах, організаціях, установах різних секторів економіки
 • У консалтингових та маркетингових компаніях
 • В органах державного управління
 • У міжнародних та недержавних організаціях й установах

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,3

Математика
К2=0,25

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,35

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі