Спеціалісти з інформаційних технологій є користувачами вже створених технологій, найчастіше націлених на розв’язання задач, пов’язаних з бізнесом, освітою, медициною та ще багатьма сферами діяльності людини.

ІТ-фахівці частіше взаємодіють із клієнтами та колегами, ніж працюють суто на створення коду.

Вони володіють необхідними навичками для ефективної співпраці з замовниками, аналізу існуючих проблем, роз’яснення можливих шляхів вирішення тощо.

Фахівці з ІТ – гуру із використання операційних систем та серверного програмного забезпечення.

Підготовка здійснюється на кафедрі комп’ютерних наук

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Архітектура та проектування програмного забезпечення (SE311)
 • Веб-технології
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційні технології дослідження систем масового обслуговування
 • Комп’ютерні мережі
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Операційні системи
 • Основи інтернету речей
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • Проектування інформаційних систем
 • Сховища даних
 • Тестування програмного забезпечення
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Управління ІТ-проектами

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розробка прикладного програмного забезпечення з використанням методів машинного навчання, штучного інтелекту та паралельних обчислень
 • Розробка та експлуатація Web-серверів
 • Розробка програмних застосувань для мобільних пристроїв на базі Android і iOS
 • Адміністрування реляційних та нереляційних баз даних (Oracle, Ms SQL Server, MySql, NoSql, MongoDB)
 • Системне адміністрування в ОС UNIX і MS Windows Server
 • Використання інтернет-сервісів і веб-технологій при реалізації розподілених інформаційних систем
 • Розробка технологій створення і використання «розумних» пристроїв на основі інтернету речей
 • Реалізація цифрової обробки відео- та аудіоінформації
 • Формувати нові ідеї та реалізовувати їх в проектах
 • Організовувати роботу малих колективів

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер-програміст
 • Програміст (база даних)
 • Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
 • Програміст прикладний
 • Інженер із застосування комп’ютерів
 • Інженер-дослідник
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Аутстаффинг
 • Аутсорсинг
 • Послуги та продуктові ІТ-компанії
 • ІТ-відділи державних, комерційних і приватних фірм і підприємств
 • ІТ-відділи транспортних компаній, банків, органів державного управління, податкової інспекції
 • Комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів
 • Відділи інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України, прокуратури, збройних сил України

Перелік сертифікатів ЗНО (НМТ) та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,3

Математика

К2=0,3

Історія України

К3=0,3

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі