Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»

Вивчається програмне, технічне та інформаційне забезпечення у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Програмне забезпечення.  Вивчаються сучасні мови програмування (С/С++, Assembler),  програми на спеціальних мовах опису апаратури (VerilogVHDLAHDL та інші).

Технічне забезпечення. Вивчаються мікропроцесорні засоби керування, організація комп’ютерних та промислових мереж, програмування контролерів (з використанням програмного забезпечення AutoCad, Компас, SolidWorks, Multisim, Altium Designer, Matlab.).


Підготовка здійснюється на кафедрі радіотехнічних систем

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Мікропроцесорна техніка
 • Мікропроцесори в телекомунікаційних системах
 • Системи автоматизованого проєктування радіоелектронних засобів
 • Електронна компонентна база
 • Приймання та оброблення сигналів
 • Цифрове оброблення сигналів
 • Цифрові пристрої та мікропроцесори
 • Проєктування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах
 • Системи та мережі телебачення
 • Мережі зв’язку
 • Основи супутникового зв’язку
 • Основи мобільного зв’язку

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • розробляти проектну та технічну документацію, оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи;
 • здійснювати контроль відповідності проектів, що розробляються та технічної документації стандартам, технічним вимогам;
 • вибирати компоненти та засоби електронної техніки для виконання заданих функцій;
 • організовувати роботу малих груп виконавців;
 • брати участь у розробці організаційно-технічної документації (графіків робіт, інструкцій, планів, кошторисів) і встановленої звітності за затвердженими формами;
 • виконувати завдання в галузі сертифікації технічних засобів, систем, процесів, обладнання та матеріалів;
 • впроваджувати результати розробок у виробництво; виконувати роботи з технологічної підготовки виробництва;
 • готувати документацію та брати участь в роботі системи менеджменту якості на підприємстві;
 • організовувати метрологічне забезпечення виробництва;
 • використовувати знання, уміння й навички в галузі для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і вирішення практичних завдань.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • інженер зв’язку
 • інженер-дослідник
 • науковий співробітник, спеціаліст з обслуговування комп’ютерних мереж та мереж абонентського доступу в банках
 • спеціаліст з обслуговування обладнання операторів мобільного зв’язку
 • службах інформаційної безпеки банків, правоохоронних органів (СБУ, МВС), у податковій інспекції
 • спеціаліст з обслуговування мереж цифрового та кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури
 • інженер телевізійних та радіомовних центрів

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Телекомунікації та радіотехніка

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова
К1=0,4

Математика
К2=0,25

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,25

Середній бал атестату
К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі