В процесі навчання студенти опанують:
 • технології проектування та електронного моделювання в середовищах PCAD, AutoCad, Компас, Electronics Workbench, Multisim, Matlab;
 • мови програмування С++, Assembler;
 • системи космічної навігації;
 • цифрове телебачення (IPTV, DVB-S, -C, T/T2) комп’ютерні системи з радіодоступом (Wi-Fi, Bluetooth);
 • системи фіксованого та рухомого зв’язку (DECT, GSM).
Підготовка здійснюється на кафедрі радіотехнічних систем

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Аналогові електронні пристрої
 • Генерування та формування сигналів
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль
 • Інженерна та комп`ютерна графіка
 • Компонентна база телекомунікаційних систем
 • Мікропроцесори в телекомунікаційних системах
 • Основи комп’ютерних мереж
 • Основи мобільного зв’язку
 • Основи супутникового зв’язку
 • Основи теорії передавання інформації
 • Принципи телекомунікації та радіотехніки
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Сигнали та процеси в радіотехніці
 • Мережі зв’язку
 • Системи цифрової візуалізації

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Розробляти проектну та технічну документацію, оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи
 • Здійснювати контроль відповідності проектів, що розробляються та технічної документації стандартам, технічним вимогам
 • Вибирати компоненти та засоби електронної техніки для виконання заданих функцій
 • Організовувати роботу малих груп виконавців
 • Брати участь у розробці організаційно-технічної документації (графіків робіт, інструкцій, планів, кошторисів) і встановленої звітності за затвердженими формами
 • Виконувати завдання в галузі сертифікації технічних засобів, систем, процесів, обладнання та матеріалів
 • Впроваджувати результати розробок у виробництво
 • Виконувати роботи з технологічної підготовки виробництва
 • Готувати документацію та брати участь в роботі системи менеджменту якості на підприємстві
 • Організовувати метрологічне забезпечення виробництва
 • Використовувати знання, уміння й навички в галузі для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і вирішення практичних завдань
 • Для вирішення задач оптимізації та оновлення

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Телекомунікації та радіотехніка

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова

К1=0,4

Математика

К2=0,25

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,25

Середній бал атестату
К4=0,09

Підготовчі курсиК5=0,01

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Іноземна мова

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі