Підготовка здійснюється на кафедрі економічної кібернетики

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Перелік сертифікатів НМТ 2024 та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Основні

за державним замовленням:

Українська мова

0,3

Математика

К = 0,3

Історія України

К= 0,3

Вибіркові

Іноземна Мова

0,3

Біологія

0,3

Фізика

0,3

Хімія

0,3

Українська література

0,3

Географія

0,3