Програма спеціальності «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Спеціалізація: Міжнародна економіка

Підготовка здійснюється на кафедрі економічної кібернетики

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством
 • Економіка підприємства
 • Економічна діагностика
 • Економічний аналіз
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Моделювання економіки
 • Прикладна економіка
 • Фінанси
 • Електронна комерція
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Маркетингове ціноутворення
 • Міжнародна економіка
 • Моделювання інвестиційних процесів
 • Прогнозування соціально-економічних процесів

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Проводити системний аналіз економічних процесів на мікро- та макро-рівнях
 • Здійснювати прикладне прогнозування та моделювання господарських рішень
 • Приймати відповідні економічно обґрунтовані управлінські рішення з використанням сучасних інформаційних систем

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості
 • Менеджер (управитель)
 • Економіст
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з договірних та претензійних робіт
 • Економіст з планування
 • Економіст з фінансової роботи
 • Економіст із ціноутворення
 • Агент із зайнятості й трудових контрактів
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Помічник керівника виробничого та інших основних підрозділів
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
 • Організатор діловодства (державні установи)
 • Організатор діловодства (види економічної діяльності)
 • Офісний службовець (бухгалтерія)
 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Виробничі та торгівельні підприємства
 • Вітчизняні та міжнародні холдингові компанії (департаменти планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи бюджетування та продажу)
 • Консалтингові і інвестиційні компанії
 • Банківські установи (корпоративне кредитування)
 • Органи державної влади
 • Власний бізнес

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та літератураК1=0,45

Математика
К2=0,25

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,2

Середній бал атестату


К4=0,1

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Історія України


К2=0,3

Математика або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі