На відміну від унітарних спеціальностей, орієнтованих на деяку відносно вузьку область практичного застосування, спеціальність системний аналіз, одна з небагатьох, відноситься до категорії універсальних.

Універсальність цієї спеціальності зумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень і методів математичного та комп’ютерного моделювання.

Такий глибокий рівень освіти дозволяє здійснювати підготовку студентів, які легко адаптуються до виробничої діяльності на IT підприємствах різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Підготовка здійснюється на кафедрі комп’ютерних наук

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом

Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

Копія паспорта та ІПН

Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт)

Сертифікат

Сертифікат з іноземної мови

Фотокартки

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

Військовий квиток

Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів
 • Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань
 • Сховища даних
 • Технології інформаційного менеджменту
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми системного аналізу у професійній діяльності або в процесі навчання, що передбачають застосування теоретичних положень та методів системного аналізу та інформаційних технологій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • SEO-спеціаліст
 • Системний адміністратор
 • Адміністратор баз даних
 • Консультант з ІТ-систем
 • Керівник або менеджер проектів в області ІТ
 • Спеціаліст по інформаційним системам
 • Тестувальник програмного забезпечення
 • Спеціаліст служби технічної підтримки

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Інформаційно-маркетингові підрозділи підприємств і організацій виробничої сфери та сфери послуг різних галузей
 • Інформаційно-аналітичні служби центральних органів влади та місцевого самоврядування
 • Фінансово-економічні установи
 • Засоби масової інформації
 • Спецслужби

Інформаційні матеріали по освітній програмі