Спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (магістратура)

Спеціальність орієнтована на:

 • розробку автоматизованих систем управління технологічними та бізнес-процесами підприємств різних галузей;
 • створення засобів автоматизації з використанням мікропроцесорної та комп’ютерної техніки;
 • інтегральне застосування комп’ютерної техніки в процесі проектування, впровадження та експлуатації автоматизованих систем;
 • розробку сучасних інформаційних технологій та систем управління базами даних.

Спеціалізації:

• Автоматизоване управління технологічними процесами

• Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом

Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

Копія паспорта та ІПН

Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт)

Сертифікат

Сертифікат з іноземної мови

Фотокартки

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

Військовий квиток

Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни професійного спрямування:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмування
 • Системи управління базами даних
 • Комп’ютерні мережі
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Випускник підготовлений для виробничо-тех¬нологічної, проектної та дослідницької роботи в галузі розробки, налагодження та експлуатації автомати-зованих систем управління

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер
 • Конструктор
 • Програміст
 • Молодший науковий співробітник
 • Викладацькі та керівні посади

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Підприємства, що працюють у сфері інформаційних технологій
 • Компанії, які займаються автоматизованим виробництвом
 • Фірми, що працюють у галузі комп’ютеризованих систем управління

Інформаційні матеріали по освітній програмі